Quy Trình Đăng Ký Doanh Nghiệp - Các bước thực hiện
 
Doanh nghiệp cần biết khi đăng ký doanh nghiệp
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Doanh nghiệp cần biết khi đăng ký doanh nghiệpDoanh nghiệp cần biết khi đăng ký doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần biết khi đăng ký doanh nghiệp

 

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ


Doanh nghiệp đăng nhập vào Website Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh địa chỉ http://www.sokhdt.tayninh.gov.vn. Chọn mục Đăng ký doanh nghiệp để xem thủ tục và biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp: click chọn theo hình thức đăng ký (thành lập mới/thay đổi/tổ chức lại/giải thể/bổ sung thông tin/tạm ngưng/cấp lại/hiệu đính/…).
 
BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh –Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh (Số 300, đường CMT8, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0663.822854) hoặc nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: www.dangkykinhdoanh.gov.vn
Doanh nghiệp nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết).
 
BƯỚC 3: NHẬN KẾT QUẢ
Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ phải bổ sung so với quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lại hồ sơ kèm theo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Đối với hồ sơ hợp lệ được chấp thuận: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy xã nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ….
 
BƯỚC 4: SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH
1. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế theo thông tin trên website http://www.gdt.gov.vn, mục tra cứu thông tin người nộp thuế.

2. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Treo biển hiệu đúng quy định (Tài liệu đính kèm)

4. Trường hợp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp. Không được tự ý cạo, sửa, viết thêm, … làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

5. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

7. Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

8. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

 
9/29/2016 11:00 AMĐã ban hànhCác bước thực hiện; Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả Doanh nghiệp cần biết khi đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Doanh nghiệp cần biết khi đăng ký doanh nghiệp
9/29/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệpHướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp
Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

* Hồ sơ được tiếp nhận khi:

-  Có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

-  Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-  Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

-  Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

 

Lưu ý:

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật:

          + Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp: Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (hợp đồng có công chứng hoặc giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký của cấp có thẩm quyền);

            + Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân).

 

2. Hướng dẫn nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

- Khi nhận kết quả, người đến nhận xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu); trường hợp người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nhận kết quả) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nhận kết quả; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nhận kết quả theo quy định của pháp luật:

          + Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp: Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (hợp đồng có công chứng hoặc giấy ủy quyền có chứng thực chữ ký của cấp có thẩm quyền);

            + Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân).

 - Kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp có 2 loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

9/29/2016 10:55 AMĐã ban hànhHướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp
9/29/2016 10:55 AMYesĐã ban hành