Văn Bản Pháp Luật
Thứ 3, Ngày 28/05/2019, 08:40
Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2019
Văn bản đính kèm:

Tải về Thông tư 07.2019.TT.BKHĐT.rar Tải về 3492.BKHDT.DKKD - Trien khai He thong thong tin quoc gia ve dang ky hop tac xa.PDF

Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

PostCategory

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn Bản Pháp Luật