Điều Cần Biết Sau Đăng Ký DN - Công việc phải thực hiện sau ĐKDN
 
Doanh nghiệp cần biết
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Doanh nghiệp bị thu hồi GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sauDoanh nghiệp bị thu hồi GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau
Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 

 

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

9/29/2016 11:15 AMĐã ban hànhCác trường hợp bị thu hồi giấy ĐKDNDoanh nghiệp bị thu hồi GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
9/29/2016 11:15 AMYesĐã ban hành
Nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi đăng ký doanh nghiệpNghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi đăng ký doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần biết

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theoquy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao độngtrong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.


 

9/29/2016 11:15 AMĐã ban hànhNghĩa vụ của DN; Công việc phải thực hiện sau ĐKDNNghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi đăng ký doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Doanh nghiệp cần biết
9/29/2016 11:15 AMYesĐã ban hành
Doanh nghiệp cần biết sau khi đăng ký kinh doanhDoanh nghiệp cần biết sau khi đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp cần biết

1. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế theo thông tin trên website http://www.gdt.gov.vn, mục tra cứu thông tin người nộp thuế.

2. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Treo biển hiệu đúng quy định (Tài liệu đính kèm)

4.. Lập Sổ đăng ký thành viên – nếu là Công ty TNHH hoặc Sổ đăng ký cổ đông – nếu là Công ty Cổ phần.

5. Trường hợp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp. Không được tự ý cạo, sửa, viết thêm, … làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

6. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

8. Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

9. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

10. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Doanh nghiệp.9/29/2016 11:10 AMĐã ban hànhCông việc phải thực hiện sau ĐKDNDoanh nghiệp cần biết sau khi đăng ký kinh doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Doanh nghiệp cần biết
9/29/2016 11:10 AMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thông báo tạm ngừng một số ứng dụng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

- Ứng dụng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Ứng dụng tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp.

- Ứng dụng báo cáo quản trị.

- Ứng dụng nhập dữ liệu doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Thông Báo Cục quản lý ĐKKD.PDF 


8/4/2016 11:15 AMĐã ban hànhPhóng sựTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/PublishingImages/2016-08/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Key_04082016114009.jpg
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
8/4/2016 11:15 AMYesĐã ban hành