Chi bộ - Tin tức sự kiện
 
Chiều ngày 11/7/2014, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị họp thường kỳ tháng 7/2014.
 
Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Hướng dẫn số 133-HD/BTGĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Hướng dẫn số 133-HD/BTGĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
5/27/2014 8:25 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Hướng dẫn số 133-HD/BTGĐUK, ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
5/27/2014 8:25 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2014Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2014
6/6/2014 8:15 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2014 8:15 AMNoĐã ban hành
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kémNâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém
5/27/2014 8:30 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2014 8:30 AMNoĐã ban hành
Công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng công tác Chi bộ 6 tháng cuối năm 2014Công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng công tác Chi bộ 6 tháng cuối năm 2014
6/6/2014 8:10 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)Công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng công tác Chi bộ 6 tháng cuối năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2014 8:10 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2014KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2014
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạchh và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Chi ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh lập Kế hoạch Xây dựng chi bộ Trong sạch, vững mạnh năm 2014
5/27/2014 8:30 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạchh và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Chi ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh lập Kế hoạch Xây dựng chi bộ Trong sạch, vững mạnh năm 2014
5/27/2014 8:30 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2014KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2014
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch Phát triển đảng viên mới năm 2014.
5/27/2014 8:50 AMĐã ban hànhBáo cáo(None)KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch Phát triển đảng viên mới năm 2014.
5/27/2014 8:50 AMNoĐã ban hành
Hội nghị Chị bộ thường kỳ tháng 7/2014 và Lễ phát thẻ Đảng viênHội nghị Chị bộ thường kỳ tháng 7/2014 và Lễ phát thẻ Đảng viên
Chiều ngày 11/7/2014, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị họp thường kỳ tháng 7/2014.
Tham dự Hội nghị có các Đảng viên trong Chi bộ, chủ trì Hội nghị đồng chí Hà Văn Cung, Bí thư Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

            Hội nghị thông qua báo cáo công tác Chi bộ tháng 6 và phương hướng thông qua tháng 7 năm 2014, cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vĩnh Hạnh Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định phát thẻ Đảng viên cho đồng chí Phạm Hồng Ngân Hà, Nguyễn Thị Thu Hạnh và Ngụy Thị Kim Loan. 

 

Đồng chí Hà Văn Cung trao thẻ Đảng viên cho đồng chí trong Chi bộ.
Thanh Tiền.

 

7/17/2014 7:50 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện(None)Hội nghị Chị bộ thường kỳ tháng 7/2014 và Lễ phát thẻ Đảng viên /HoatDongAnh/Tienntt/_W/hop chi bo_jpg.jpg
Chiều ngày 11/7/2014, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị họp thường kỳ tháng 7/2014.
7/17/2014 7:50 AMYesĐã ban hành