Thông tin cần biết
Chủ Nhật, Ngày 28/07/2019, 15:00
Văn bản pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/07/2019

1. Quyết định số  Tải về Tải về 213-QĐ-TTG.pdf ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019;

2. Quyết định số  Tải về Tải về 719-QD-UBND.PDF ngày 25/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019;

3. Công văn số  Tải về Tải về 826.UBND-KTTC.pdf ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

4. Kế hoạch số  Tải về Tải về 1242-KH-UBND.pdf ngày 18/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

* Ngoài ra, triển khai 06 văn bản có liên quan khác, gồm:

1.  Tải về Tải về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.pdf;

2. Nghị định số  Tải về Tải về 84-2014-NĐ-CP.pdf ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

3. Thông tư số  Tải về Tải về 188-2014-TT-BTC.pdf ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

4. Thông tư số  Tải về Tải về 129-2017-TT-BTC.pdf ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên;

5. Quyết định số  Tải về Tải về 2544-QĐ-TTg.pdf ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020;

6. Quyết định số  Tải về Tải về 821-QĐ-UBND.PDF ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Lượt người xem:  Views:   35
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết