Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 22/11/2019, 10:00
Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2019
Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự

 


Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự như sau: ​

Tải về QD-1042.signed.pdf Tải về ND-02.signed_01.pdf Tải về 2548.ub.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   580
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết