Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 03/01/2018, 11:00
Số điện thoại liên hệ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2018


            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166

            2.    Phòng Đăng kí kinh doanh: 3.822.854

            3.    Phòng Hợp tác đầu tư: 3.827.638

            4.    Phòng Tổng hợp quy hoạch: 3.822.855

            5.    Phòng Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 3.824.185

            6.    Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển: 3.812.788

            7.    Phòng Thanh tra: 3.824.184

     SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 

      - 0663.828036

      - 0909.395453(Đ/c Chánh VP - Đặng Đình Toàn)​

Lượt người xem:  Views:   214
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết