Thông tin cần biết - Danh bạ điện tử
 
            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166            2.    Phòng Đăng kí kinh doanh: 3.822.854            3.    Phòng Hợp tác đầu tư: 3.827.638            4.    Phòng Tổng hợp quy ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Báo cáo công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017Báo cáo công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017
1/5/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Số điện thoại liên hệSố điện thoại liên hệ


            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166

            2.    Phòng Đăng kí kinh doanh: 3.822.854

            3.    Phòng Hợp tác đầu tư: 3.827.638

            4.    Phòng Tổng hợp quy hoạch: 3.822.855

            5.    Phòng Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 3.824.185

            6.    Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển: 3.812.788

            7.    Phòng Thanh tra: 3.824.184

     SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 

      - 0663.828036

      - 0909.395453(Đ/c Chánh VP - Đặng Đình Toàn)

1/3/2018 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
10/23/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017Hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017
10/14/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh năm 2017Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh năm 2017
1/12/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo mời họpThông báo mời họp

IMG_1.jpg

8/18/2016 5:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạngThông báo về việc tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
Ngày 09-10/8/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và cấp chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các học viên đã đăng ký với Ban tổ chức lớp học tham dự đầy đủ....
(đính kèm file)
7/30/2013 9:30 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg