Thông tin cần biết - Thông báo
 
Tỉnh Tây Ninh vừa chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua điện thoại di động từ tháng 11/2018.
 
Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân
 
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.
 
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng Vàng
 
Số điện thoại đường dây nóng được công bố công khai là: 02763 813 363. - Địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được phổ biến, tuyên truyền là: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn
 
Thông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước
 
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đới
 
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua internet bằng ứng dụng zaloHướng dẫn nộp hồ sơ qua internet bằng ứng dụng zalo
Tỉnh Tây Ninh vừa chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua điện thoại di động từ tháng 11/2018.

​Tỉnh Tây Ninh vừa chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua điện thoại di động từ tháng 11/2018.Vui lòng vào đường dẫn sau để xem


12/11/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/3c34166afa2c13724a3d_Key_11122018152719.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân
Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân
11/20/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/THoNG_BaO_Key_20112018145721.jpg
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.
11/20/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/THoNG_BaO_Key_20112018145909.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng VàngThông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng Vàng
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng Vàng
11/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/THoNG_BaO_Key_16112018091809.jpg
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHCTiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Số điện thoại đường dây nóng được công bố công khai là: 02763 813 363.
- Địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được phổ biến, tuyên truyền là: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn

Số điện thoại đường dây nóng được công bố công khai là: 02763 813 363.
- Địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được phổ biến, tuyên truyền là: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn
9/14/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/support-1984615_960_720_Key_14092018081219.png
Luật An Ninh MạngLuật An Ninh Mạng
9/7/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/anninhmang_Key_07092018160309.JPG
Luật đặc khuLuật đặc khu
9/7/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh PhướcThông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước
Thông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước
9/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/THoNG_BaO_Key_07092018155827.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đớiThông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đới
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đới
9/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/THoNG_BaO_Key_07092018155951.jpg
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-08/16121303_Key_28082018135758.png
Báo cáo công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017Báo cáo công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017
1/5/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Số điện thoại liên hệSố điện thoại liên hệ


            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166

            2.    Phòng Đăng kí kinh doanh: 3.822.854

            3.    Phòng Hợp tác đầu tư: 3.827.638

            4.    Phòng Tổng hợp quy hoạch: 3.822.855

            5.    Phòng Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 3.824.185

            6.    Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển: 3.812.788

            7.    Phòng Thanh tra: 3.824.184

     SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 

      - 0663.828036

      - 0909.395453(Đ/c Chánh VP - Đặng Đình Toàn)

1/3/2018 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
10/23/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017Hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017
10/14/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh năm 2017Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh năm 2017
1/12/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo mời họpThông báo mời họp

IMG_1.jpg

8/18/2016 5:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạngThông báo về việc tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
Ngày 09-10/8/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và cấp chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các học viên đã đăng ký với Ban tổ chức lớp học tham dự đầy đủ....
(đính kèm file)
7/30/2013 9:30 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg