Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh năm 2017Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh năm 2017
1/12/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo mời họpThông báo mời họp

IMG_1.jpg

8/18/2016 5:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạngThông báo về việc tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
Ngày 09-10/8/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và cấp chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các học viên đã đăng ký với Ban tổ chức lớp học tham dự đầy đủ....
(đính kèm file)
7/30/2013 9:30 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg