Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Thông báo bổ sung hồ sơ CTy CP Sách thiết bị giáo dục Tây NinhThông báo bổ sung hồ sơ CTy CP Sách thiết bị giáo dục Tây Ninh
Thông báo bổ sung hồ sơ CTy CP Sách thiết bị giáo dục Tây Ninh
7/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ CTy San RueyThông báo bổ sung hồ sơ CTy San Ruey
Thông báo bổ sung hồ sơ CTy San Ruey
6/28/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-06/THoNG_BaO_Key_28062019094103.jpg
Thông báo về việc mạo danh sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo về việc mạo danh sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo về việc mạo danh sở Kế hoạch và Đầu tư  mở các lớp tập huấn và bán sách.!
4/5/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-04/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541_jpg_Key_05042019081514.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ Công ty Dương Đông Tây NinhThông báo bổ sung hồ sơ Công ty Dương Đông Tây Ninh
Thông báo bổ sung hồ sơ Công ty Dương Đông Tây Ninh
4/2/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-04/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541_jpg_Key_02042019155644.jpg
Quyết định giãn tiến độ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1Quyết định giãn tiến độ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1
Quyết định giãn tiến độ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1

​Quyết định giãn tiến độ đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1QUYET DINH GIAN TIEN DO - CTY TRI VIET_Signed.pdf

2/27/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-02/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541_jpg_Key_27022019093045.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ Bệnh viện Lê Ngọc TùngThông báo bổ sung hồ sơ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng
Thông báo bổ sung hồ sơ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng
2/21/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-02/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541_jpg_Key_21022019110549.jpg
Thông báo trả hồ sơ công ty Giày Golden leavesThông báo trả hồ sơ công ty Giày Golden leaves
Thông báo trả hồ sơ công ty Giày Golden leaves
2/21/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-02/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541_jpg_Key_21022019110808.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CP Clean energy HoldingThông báo bổ sung hồ sơ công ty CP Clean energy Holding
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CP Clean energy Holding
2/13/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo trả hồ sơ công ty Int energy PTE.LTDThông báo trả hồ sơ công ty Int energy PTE.LTD
Thông báo trả hồ sơ công ty Int energy PTE.LTD
1/24/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-01/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541_jpg_Key_24012019101907.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CP LavifoodThông báo bổ sung hồ sơ công ty CP Lavifood
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CP Lavifood
1/18/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-01/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019161541.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ cty SX gạch ngói Tiến ThànhThông báo bổ sung hồ sơ cty SX gạch ngói Tiến Thành
1/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-01/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019104146.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ cho bà Phạm Thị PhụngThông báo bổ sung hồ sơ cho bà Phạm Thị Phụng
Thông báo bổ sung hồ sơ cho bà Phạm Thị Phụng
1/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2019-01/l94fa63e1-87fb-43d7-bdbf-fd220343c948_Key_18012019104307.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CPĐT PT Năng lượng TTCThông báo bổ sung hồ sơ công ty CPĐT PT Năng lượng TTC
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CPĐT PT Năng lượng TTC
1/10/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Lu ThaiThông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Lu Thai
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Lu Thai
1/10/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CP QT Đức Thành FoodThông báo bổ sung hồ sơ công ty CP QT Đức Thành Food
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty CP QT Đức Thành Food
1/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp Công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019Lịch tiếp Công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Lịch tiếp Công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
1/4/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2019-01/lichtd_Key_04012019074148.gif
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua internet bằng ứng dụng zaloHướng dẫn nộp hồ sơ qua internet bằng ứng dụng zalo
Tỉnh Tây Ninh vừa chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua điện thoại di động từ tháng 11/2018.

​Tỉnh Tây Ninh vừa chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua điện thoại di động từ tháng 11/2018.Vui lòng vào đường dẫn sau để xem


12/11/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-12/3c34166afa2c13724a3d_Key_11122018152719.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân
Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân
11/20/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/THoNG_BaO_Key_20112018145721.jpg
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công ty TNHH top field việt nam.
11/20/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/THoNG_BaO_Key_20112018145909.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng VàngThông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng Vàng
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty Đồng Vàng
11/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-11/THoNG_BaO_Key_16112018091809.jpg
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHCTiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Số điện thoại đường dây nóng được công bố công khai là: 02763 813 363.
- Địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được phổ biến, tuyên truyền là: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn

Số điện thoại đường dây nóng được công bố công khai là: 02763 813 363.
- Địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được phổ biến, tuyên truyền là: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn
9/14/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/support-1984615_960_720_Key_14092018081219.png
Luật An Ninh MạngLuật An Ninh Mạng
9/7/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTài liệuXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/anninhmang_Key_07092018160309.JPG
Luật đặc khuLuật đặc khu
9/7/2018 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTài liệuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh PhướcThông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước
Thông báo bổ sung hồ sơ CTY CP Cảng và Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước
9/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/THoNG_BaO_Key_07092018155827.jpg
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đớiThông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đới
Thông báo bổ sung hồ sơ công ty TNHH Nông trại Nhiệt đới
9/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-09/THoNG_BaO_Key_07092018155951.jpg
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-08/16121303_Key_28082018135758.png
Báo cáo công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017Báo cáo công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017
1/5/2018 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Số điện thoại liên hệSố điện thoại liên hệ


            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166

            2.    Phòng Đăng kí kinh doanh: 3.822.854

            3.    Phòng Hợp tác đầu tư: 3.827.638

            4.    Phòng Tổng hợp quy hoạch: 3.822.855

            5.    Phòng Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 3.824.185

            6.    Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển: 3.812.788

            7.    Phòng Thanh tra: 3.824.184

     SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 

      - 0663.828036

      - 0909.395453(Đ/c Chánh VP - Đặng Đình Toàn)

1/3/2018 11:00 AMĐã ban hànhDanh bạ điện tửXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
10/23/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017Hướng dẫn một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017
10/14/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next