Chuyển việc tiếp nhận và trả kết quả nhóm thủ tục hành chính về đất đai của thành phố Tây Ninh đến thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Chuyển việc tiếp nhận và trả kết quả nhóm thủ tục hành chính về đất đai của thành phố Tây Ninh đến thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 15/01/2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo: Từ ngày 15/01/2020 nhóm thủ tục hành chính về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Tây Ninh sẽ được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Zalo
Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh