Thông tin cần biết - Danh bạ điện tử
 
​SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH Liên hệ   Địa chỉ: 300 - Cách Mạng Tháng 8 - Phường 2 - Thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh   Fax: 02763. 827947   Email: sokhdt@tayninh.gov.vn   Điện thoại:            1.    Văn phòng Sở: 3.822.166          ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnhThông tin tuyên truyềnTinKế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnh/PublishingImages/2020-08/Capture_Key_14082020093020.PNG
Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnh
8/14/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Thông tin tuyên truyềnTinNgười dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Kế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông tin tuyên truyềnTinKế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư /PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020102555.jpg
7/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Số điện thoại liên hệDanh bạ điện tửTinSố điện thoại liên hệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Hỏi Đáp luật năm 2020Thông tin tuyên truyềnHỏi Đáp luật năm 2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hỏi Đáp luật lực lượng dự bị động viên năm 2019Thông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp luật lực lượng dự bị động viên năm 2019/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Hỏi Đáp luật dân quân tự vệ năm 2019Thông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp luật dân quân tự vệ năm 2019/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhhttps://sokhdt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=758&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&InitialTabId=Ribbon.Read
Hỏi Đáp một số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chứcThông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp một số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhhttps://sokhdt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=758&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&InitialTabId=Ribbon.Read
Hỏi Đáp một số quy định mới về cán bộ, công chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chứcThông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp một số quy định mới về cán bộ, công chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhhttps://sokhdt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=758&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&InitialTabId=Ribbon.Read
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông tin tuyên truyềnBài viếtTuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
 Công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 của Sở KHĐTKhen thưởng - Xử phạtBài viết Công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 của Sở KHĐT/PublishingImages/2020-06/thi dua_Key_25062020103920.png
6/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM (Công ty)Khen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM (Công ty)/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104720.jpg
5/27/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Công ty TNHH Kiên TrầnKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Công ty TNHH Kiên Trần/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104555.jpg
5/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN TÂY NINHKhen thưởng - Xử phạtQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN TÂY NINH/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104408.jpg
4/1/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN BIÊN HÒA - THÀNH LONGKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN BIÊN HÒA - THÀNH LONG/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104141.jpg
3/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH SX TÂN PHÚ VIỆT NAMKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH SX TÂN PHÚ VIỆT NAM/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020103942.jpg
3/20/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19Thông tin tuyên truyềnBài viếtTây Ninh triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
3/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH MAY ĐAN V. SUCCESS (VIỆT NAM)Khen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH MAY ĐAN V. SUCCESS (VIỆT NAM)/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020103715.jpg
3/2/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH FANG BROTHERS KNITTING (VIỆT NAM)Khen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH FANG BROTHERS KNITTING (VIỆT NAM)/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020103518.jpg
2/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
V/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020Thông tin tuyên truyềnBài viếtV/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020
2/20/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA XINSHENG (VIỆT NAMKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA XINSHENG (VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐảngThông tin tuyên truyềnBắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2019 4:00 PMNoĐã ban hành