Thông tin cần biết - Thông tin tuyên truyền
 
Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnh
 
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19​Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19.Ứng dụng Bluezone sử dụng ...
 
​Kế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 
​Hỏi Đáp luật năm 2020Scan.pdf
 
​Hỏi Đáp luật lực lượng dự bị động viên năm 2019
 
​Hỏi Đáp luật dân quân tự vệ năm 2019
 
​Hỏi Đáp một số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
 
​Hỏi Đáp một số quy định mới về cán bộ, công chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1279/KH-UBND ngày 16/6/2020 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ...
 
​Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, nhằm giúp người dân kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh và đồng thời tiếp nhận nhanh chóng những khuyến cáo, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và của Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai ứng dụng di động ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnhThông tin tuyên truyềnTinKế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnh/PublishingImages/2020-08/Capture_Key_14082020093020.PNG
Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành quyết định quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai tỉnh
8/14/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Thông tin tuyên truyềnTinNgười dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Kế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông tin tuyên truyềnTinKế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư /PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020102555.jpg
7/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Số điện thoại liên hệDanh bạ điện tửTinSố điện thoại liên hệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Hỏi Đáp luật năm 2020Thông tin tuyên truyềnHỏi Đáp luật năm 2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hỏi Đáp luật lực lượng dự bị động viên năm 2019Thông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp luật lực lượng dự bị động viên năm 2019/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Hỏi Đáp luật dân quân tự vệ năm 2019Thông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp luật dân quân tự vệ năm 2019/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhhttps://sokhdt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=758&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&InitialTabId=Ribbon.Read
Hỏi Đáp một số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chứcThông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp một số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhhttps://sokhdt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=758&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&InitialTabId=Ribbon.Read
Hỏi Đáp một số quy định mới về cán bộ, công chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chứcThông tin tuyên truyềnTinHỏi Đáp một số quy định mới về cán bộ, công chức trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
6/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhhttps://sokhdt.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet1/DispForm.aspx?ID=758&CategoryId=Th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&InitialTabId=Ribbon.Read
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông tin tuyên truyềnBài viếtTuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
 Công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 của Sở KHĐTKhen thưởng - Xử phạtBài viết Công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 của Sở KHĐT/PublishingImages/2020-06/thi dua_Key_25062020103920.png
6/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM (Công ty)Khen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CHEUNG HA AUTO TECH VIỆT NAM (Công ty)/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104720.jpg
5/27/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Công ty TNHH Kiên TrầnKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Công ty TNHH Kiên Trần/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104555.jpg
5/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN TÂY NINHKhen thưởng - Xử phạtQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN TÂY NINH/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104408.jpg
4/1/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN BIÊN HÒA - THÀNH LONGKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN BIÊN HÒA - THÀNH LONG/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104141.jpg
3/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH SX TÂN PHÚ VIỆT NAMKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH SX TÂN PHÚ VIỆT NAM/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020103942.jpg
3/20/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Tây Ninh triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19Thông tin tuyên truyềnBài viếtTây Ninh triển khai ứng dụng di động tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
3/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH MAY ĐAN V. SUCCESS (VIỆT NAM)Khen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH MAY ĐAN V. SUCCESS (VIỆT NAM)/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020103715.jpg
3/2/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH FANG BROTHERS KNITTING (VIỆT NAM)Khen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH FANG BROTHERS KNITTING (VIỆT NAM)/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020103518.jpg
2/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
V/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020Thông tin tuyên truyềnBài viếtV/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020
2/20/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA XINSHENG (VIỆT NAMKhen thưởng - Xử phạtTinQUYẾT ĐỊNH  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA XINSHENG (VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Bắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐảngThông tin tuyên truyềnBắt đầu Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2019 4:00 PMNoĐã ban hành