Thông tin hoạt động - Tin tức sự kiện
 
Lãnh Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình tự thủ tục, đơn vị chủ trì để xử lý từng nội dung đề xuất cụ thể của Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi làm việc với Công ty CP nông nghiệp BaF Việt Nam về các chủ trương, định hướng đầu tư hiện nay của tỉnh
 
Lãnh Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi làm việc với Công ty nông sản việt
 
Hội nghị công chức và người lao động thuộc sở KHĐT 6 tháng đầu năm 2020
 
​ Ngày 10/07/2020 Chi Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư trao học bổng cho học sinh tại trường tiểu học Đồng khởi -huyện Châu Thành- tỉnh Tây Ninh. Đây là học bổng do Chi đoàn Sở trao cho học sinh đỡ đầu của Chi đoàn Sở và các em học sinh nghèo vượt khó tại trường.
 
​BÁO CÁOKết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về phát triển nguồn nhân lực quý II vàphương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN1.  Lĩnh vực giáo dục – dạy nghềLập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời ...
 
​BÁO CÁOCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH1.1. Công tác chỉ đạo triển ...
 
​Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp. Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:20200625103530.zip
 
Ngày 28/11/2017 Văn phòng chính phủ có Van bản số 12689/VPCP-ĐM
 
​Thực hiện Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:Sở đã tổ chức treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 tại trụ sở của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.