Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 22/06/2017, 15:00
Mẫu báo cáo giám sát đầu tư định kỳ 6 tháng, năm-lĩnh vực dự án đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/06/2017
Theo Khoản 10 Điều 68 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư quy định định chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư: “10. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau: a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm; b) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có); c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); d) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).” Để việc báo cáo được thực hiện nghiêm túc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty thực hiện nghiêm túc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo định kỳ 6 tháng, năm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: - Gửi báo cáo giám sát đầu tư 6 tháng trước ngày 30/6/2017. - Gửi báo cáo giám sát đầu tư năm trước ngày 30/01/2018. Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: hoptacdaututn@gmail.com (file báo cáo đề nghị Công ty truy cập vào website: sokhdt.tayninh.gov.vn, vào mục đầu tư nước ngoài tải biểu mẫu báo cáo giám sát đầu tư gồm mẫu số 12, mẫu số 14 được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). rường hợp Công ty không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có biện pháp xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trường hợp có thắc mắc về mẫu báo cáo, đề nghị Quý Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 276.3827638 (gặp Thường).
Lượt người xem:  Views:   221
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành