Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 06/11/2017, 15:00
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/11/2017
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 267 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.048,5 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 30 dự án chưa xây dựng, 13 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 53,1% so với vốn đăng ký; 448 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.392,3 tỷ đồng, đã có 250 dự án đi vào hoạt động, 53 dự án đang triển khai xây dựng, 139 dự án chưa xây dựng, 6 dự án dừng hoạt động, vốn thực hiện đạt 37,4% vốn đăng ký. Trong tháng 10 năm 2017 -Cấp mới: 09 dự án (trong đó: 01 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 10 triệu USD; 08 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 500,5 tỷ đồng). -Tăng vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,95 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 2 tỷ đồng) -Thu hồi: 03 dự án (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 20,4 triệu USD; 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 18,2 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/10/2017, tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh như sau -Cấp mới: 68 dự án (trong đó: 21 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 736,4 triệu USD, 40 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 1.691,1 tỷ đồng). -Tăng vốn: 36 dự án (trong đó: 25 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 190,25 triệu USD, 7 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 491,89 tỷ đồng). -Giảm vốn: 04 dự án (trong đó: 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,79 triệu USD, 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn là 1,54 tỷ đồng). -Thu hồi: 15 dự án đầu tư (trong đó: 08 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 33,61 triệu USD, 07 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 847,2 tỷ đồng). Vốn thu hút 10 tháng năm 2017, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 924,81 triệu USD và 2.181,45 tỷ đồng. Bao gồm: +Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đạt 924,81 triệu USD; tăng 32% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 21 dự án với vốn đăng ký 736,4 triệu USD, tăng 11% số dự án và tăng 1,92 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 25 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 190,25 triệu USD, tăng 9% về số dự án và bằng 42,32% về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 267 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.048,5 triệu USD. +Thu hút đầu tư trong nước: Đạt 2.181,45 tỷ đồng, bằng 46% so với cùng kỳ, gồm: Cấp chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký 1.691,1 tỷ đồng, tăng 11% về số dự án và bằng 43,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 07 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 491,89 tỷ đồng, bằng 58,33% về số dự án và bằng 61% vốn so với cùng kỳ. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay 448 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 44.392,3 tỷ đồng.
Lượt người xem:  Views:   73
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành