Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 04/01/2019, 08:00
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- UBND các huyện, Thành Phố.

 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Điều 129 Khoản 13) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (Khoản 3 Điều 95) của Chính phủ, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm vừa qua, xác định những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu, đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, cụ thể như sau:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo.

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn          (đính kèm).

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2019 để Sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức nộp báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, đồng thời gửi file Exel phần tổng hợp số liệu của báo cáo công tác đấu thầu qua địa chỉ email phongthamdinhskhdt@gmail.comkhanhtam18283@gmail.com .

Do đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định, đề nghị các đơn vị hợp tác chặt chẽ để gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ (nếu có).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

noi dung.zip

Lượt người xem:  Views:   557
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành