Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 03/05/2019, 10:00
BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/05/2019
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ thông tin báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐPH ngày 09/01/2007 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lượt người xem:  Views:   504
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành