Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 05/07/2019, 15:00
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/07/2019
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) ước thực hiện 26.443 tỷ đồng, đạt 47,6% so với KH (KH), tăng 8,5% so với CK (CK) (KH 2019: tăng 8% trở lên), trong đó công nghiệp - xây dựng đóng góp 5,9%, dịch vụ 2,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,6% và nông - lâm - thủy sản kéo giảm 0,1%. Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành: 19,8% - 42,7% - 32,0% (KH 2019: 23 - 24%, 41 - 42%, 31 - 32%). Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010) ước thực hiện 11.042 tỷ đồng, đạt 40,7% so với KH, bằng CK (KH 2019: tăng 4% trở lên). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 41.381 tỷ đồng, đạt 47,1% so với KH, tăng 16,2% so với CK (KH 2019: tăng 14,5% trở lên). Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%, khu vực ngoài nhà nước tăng 6,4%, khu vực nhà nước tăng 5,3%. Giá trị các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) thực hiện 14.034 tỷ đồng, đạt 47,2% so với KH, tăng 6,4% so với CK (KH 2019: tăng 6,5% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 37.964 tỷ đồng, tăng 10% so CK. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.806 triệu USD, đạt 35,5% so với KH, giảm 1,6% so với CK (KH 2019: tăng 22%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng: sắn và các sản phẩm từ sắn (-99%); cao su (-59%); giày dép các loại (-36%); vải các loại (+33%); phương tiện vận tải và phụ tùng (+28%); xơ, sợi dệt các loại (+21%). Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 2.024 triệu USD, đạt 55,7% so với KH, tăng 58,1% so với CK (KH 2019: tăng 20%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng (+146%); bông các loại (+91%); xơ, sợi dệt các loại (+11%). Tài chính- tín dụng Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.204,5 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán, tăng 38,4% so với CK (Dự toán 2019: 8.000 tỷ đồng), trong đó thu nội địa: 4.176,5 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, tăng 18,7% so với CK; thu thuế xuất nhập khẩu: 1.028 tỷ đồng, tăng 58,2% dự toán, tăng 3,3 lần so với CK. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.454,2 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, tăng 32,5% so với CK (Dự toán 2019: 8.800 tỷ đồng). Tổng KH vốn XDCB năm 2019 là 2.842,167 tỷ đồng, đã phân khai chi tiết 2.331,74 tỷ đồng, đạt 82,04% KH. Trong 6 tháng đầu năm, ước khối lượng thực hiện 1.166,725 tỷ đồng, đạt 41,05% KH, tương đương so CK (6 tháng đầu năm 2018 là 1.155,531 tỷ đồng), giải ngân 988,002 tỷ đồng, đạt 34,76% KH, tăng 9,2% so CK (6 tháng đầu năm 2018 giải ngân 905,063 tỷ đồng).
Lượt người xem:  Views:   359
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành