Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 08:00
Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2019
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND. Trên cơ sở Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh, các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: (chi tiết xem file đính kèm)
Lượt người xem:  Views:   932
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành