Tin Chuyên Ngành
 
v báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về CCHC giai đoạn 2016 – 2020
 
Ngày 06/3/2019 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1841/VPCP-KSTT về Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2020 của Sở KHĐTKế hoạch phòng chống tham nhũng 2020 của Sở KHĐT
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2020 của Sở KHĐT
1/8/2020 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chếTinKế hoạch phòng chống tham nhũng 2020 của Sở KHĐT/PublishingImages/2020-01/155125_tham_nhung_Key_08012020092535.jpg
Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2020 của Sở KHĐT
1/8/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 12/2019Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 12/2019
Nội dung như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     39  DN và số vốn là: 403,504 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             15 DN và số vốn là:   31,200 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  504 Hộ và  số vốn là:  133,179 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 12 lượt.

  -   Đăng ký thay đổi, bổ sung: 210 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 41 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 79 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 118 lượt.

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 658 DN với số vốn  10,167.153 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 17% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,06 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 147 doanh nghiệp với số vốn 498,255 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 73% về số doanh nghiệp và bằng 53% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.730  DN, số vốn là: 106.252,888 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.305 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.106,033 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 4.106 doanh nghiệp và số vốn là:  59.124,955 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 318 doanh nghiệp và số vốn là 46.020,400 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh 01 doanh nghiệp và số vốn là 1,5 tỷ đồng

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 94,093 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 73.858 hộ,số vốn là: 10,262.899 tỷ đồng.​

1/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông tin doanh nghiệpTinBáo cáo đăng ký kinh doanh tháng 12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung như sau:
1/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn năm 2019 thuộc nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nguồn ngân sách trung ương) - Đợt 1 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn năm 2019 thuộc nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nguồn ngân sách trung ương) - Đợt 1
12/25/2019 4:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuQUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn năm 2019 thuộc nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nguồn ngân sách trung ương) - Đợt 1 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019.  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019. 
12/25/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019.  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 như sau:

UBND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2019; tập trung đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương hoàn thành các chương trình, đề án đã đề ra trong Chương trình công tác. Ban chỉ đạo và các Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017- 2021 luôn duy trì chế độ họp định kỳ, đôn đốc công việc đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Công tác chuẩn bị các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được chuẩn bị ngay từ những tháng đầu năm.
Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có một số mặt đạt được đáng chú ý, cụ thể: 
Tổng sản phẩm ước tăng 8,4% (KH tăng trên 8%), cao hơn mức bình quân chung của cả nước (ước 6,8%) và cũng là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. GRDP bình quân đầu người đạt 2.940 USD (KH 2.900 USD), cao hơn bình quân cả nước (ước 2.786 USD/người).
Ngành công nghiệp tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao nhất và cao hơn mức tăng chung GRDP. Khu, cụm công nghiệp ngày càng chiếm vai trò quan trọng, chiếm 64% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành. Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo đã phát huy tốt tiềm năng của tỉnh, tạo ra động lực tăng trưởng mới.
Tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, là cơ sở quan trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh nông sản tỉnh và thu hút đầu tư vào nông nghiệp; xu hướng chuyển đổi cây trồng sang cây có giá trị  kinh tế chuyển biến tích cực. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 42/80 xã, vượt kế hoạch đề ra (KH phấn đấu cuối năm 2020 có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Xây dựng nông thôn mới thực sự mang lại đổi thay diện mạo địa bàn nông thôn tỉnh, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tăng 17,1% so dự toán, tăng 22,1% so với CK, trong đó thu nội địa 8.000 tỷ đồng, tăng 8,8% dự toán, tăng 17,6% so với CK. Trong khi mức tăng bình quân của cả nước, tổng thu ngân sách tăng khoảng 2,27% so với CK, trong đó thu nội địa tăng 7,72% so dự toán, tăng 4,08% so cùng kỳ.
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tăng so với kế hoạch đề ra: chiếm 42,7% so với GRDP (KH là 35%, mức bình quân chung cả nước: 33,8%).
Cấp mới FDI tăng 150,7% và thu hút FDI xếp thứ 6/63 tỉnh thành. Phát triển Doanh nghiệp tăng đáng kể (tăng 16,7% so với CK về số doanh nghiệp, tăng 1,1 lần về vốn đăng ký).
Một số đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh như Trảng Bàng, Gò Dầu và Thành phố Tây Ninh, đã được tập trung nguồn lực chỉnh trang đô thị và thu hút
được nhiều dự án thương mại, siêu thị, nhà ở đô thị góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt đô thị mới.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các hệ thống siêu thị phủ khắp các huyện, thành phố như: Hệ thống Siêu thị CoopMart: 07 siêu thị (Phước Đông, Gò Dầu, Trảng Bàng, Thành phố, CoopMart SCA, Châu Thành, Tân Châu); 05cửa hàng Vinmart; 35 cửa hàng Bách Hóa Xanh...đã phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân an toàn và thuận lợi.
Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường luôn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong công tác chấn chỉnh việc khai thác cát, khoáng sản làm ảnh hưởng đến nguồn nước hồ Dầu Tiếng.
Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống đáng kể. Theo kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, tổng số hộ nghèo chung (hộ nghèo và hộ cận nghèo chuẩn Trung ương) của tỉnh là 12.584 hộ, chiếm tỷ lệ 4,32% so với tổng số hộ gia đình. Cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 5.285 hộ nghèo chung, chiếm tỷ lệ 1,69% tổng số hộ gia đình. Trong đó: hộ nghèo 1.939 hộ, hộ cận nghèo 3.346 hộ. (có 1.015 hộ không có khả năng thoát nghèo/1.939 hộ nghèo, giảm 394 hộ/904 người so với năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo chung giảm 2,63% so với năm 2015 (năm 2016 giảm 0,14%; năm 2017 giảm 0,7%; năm 2018 giảm 0,94%; năm 2019, giảm 0,85%).
Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực: Đã đưa toàn bộ những TTHC của các sở, ngành tỉnh (trừ các TTHC đặc thù) vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm, kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn 1,47%, là tỉnh đầu tiên bổ sung cách thức mới tiếp nhận một số TTHC có thủ tục đơn giản qua mạng xã hội Zalo, góp phần giảm chi phí và thời gian cho nhân dân.
Các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong việc xử lý giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kết quả về cơ bản số vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp đã giảm mạnh, không còn người khiếu nại ở Hà Nội.
Tai nạn giao thông được kéo giảm trên 03 lĩnh vực (giảm 78 vụ, 25 người chết, 56 người bị thương so với cùng kỳ). Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tình hình biên giới được ổn định, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, các tiềm lực khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, quân sự an ninh, khoa học công nghệ và đối ngoại.
Về công tác, tôn giáo dân tộc: Các chương trình, đề án, dự án, chính sách trên các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp và phát triển, lao động việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới... đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Các chương trình, chính sách dân tộc đều được triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng địa bàn, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện tốt việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tỉnh biên giới thuộc Vương quốc Campuchia. Củng cố, thiết lập, phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Belarus... và các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống khác
12/24/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 như sau:

UBND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2019; tập trung đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương hoàn thành các chương trình, đề án đã đề ra trong Chương trình công tác. Ban chỉ đạo và các Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017- 2021 luôn duy trì chế độ họp định kỳ, đôn đốc công việc đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Công tác chuẩn bị các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được chuẩn bị ngay từ những tháng đầu năm.
Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có một số mặt đạt được đáng chú ý, cụ thể: 
Tổng sản phẩm ước tăng 8,4% (KH tăng trên 8%), cao hơn mức bình quân chung của cả nước (ước 6,8%) và cũng là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. GRDP bình quân đầu người đạt 2.940 USD (KH 2.900 USD), cao hơn bình quân cả nước (ước 2.786 USD/người).
Ngành công nghiệp tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao nhất và cao hơn mức tăng chung GRDP. Khu, cụm công nghiệp ngày càng chiếm vai trò quan trọng, chiếm 64% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành. Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo đã phát huy tốt tiềm năng của tỉnh, tạo ra động lực tăng trưởng mới.
Tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, là cơ sở quan trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh nông sản tỉnh và thu hút đầu tư vào nông nghiệp; xu hướng chuyển đổi cây trồng sang cây có giá trị  kinh tế chuyển biến tích cực. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 42/80 xã, vượt kế hoạch đề ra (KH phấn đấu cuối năm 2020 có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Xây dựng nông thôn mới thực sự mang lại đổi thay diện mạo địa bàn nông thôn tỉnh, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tăng 17,1% so dự toán, tăng 22,1% so với CK, trong đó thu nội địa 8.000 tỷ đồng, tăng 8,8% dự toán, tăng 17,6% so với CK. Trong khi mức tăng bình quân của cả nước, tổng thu ngân sách tăng khoảng 2,27% so với CK, trong đó thu nội địa tăng 7,72% so dự toán, tăng 4,08% so cùng kỳ.
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tăng so với kế hoạch đề ra: chiếm 42,7% so với GRDP (KH là 35%, mức bình quân chung cả nước: 33,8%).
Cấp mới FDI tăng 150,7% và thu hút FDI xếp thứ 6/63 tỉnh thành. Phát triển Doanh nghiệp tăng đáng kể (tăng 16,7% so với CK về số doanh nghiệp, tăng 1,1 lần về vốn đăng ký).
Một số đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh như Trảng Bàng, Gò Dầu và Thành phố Tây Ninh, đã được tập trung nguồn lực chỉnh trang đô thị và thu hút
được nhiều dự án thương mại, siêu thị, nhà ở đô thị góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt đô thị mới.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các hệ thống siêu thị phủ khắp các huyện, thành phố như: Hệ thống Siêu thị CoopMart: 07 siêu thị (Phước Đông, Gò Dầu, Trảng Bàng, Thành phố, CoopMart SCA, Châu Thành, Tân Châu); 05cửa hàng Vinmart; 35 cửa hàng Bách Hóa Xanh...đã phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân an toàn và thuận lợi.
Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường luôn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong công tác chấn chỉnh việc khai thác cát, khoáng sản làm ảnh hưởng đến nguồn nước hồ Dầu Tiếng.
Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống đáng kể. Theo kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, tổng số hộ nghèo chung (hộ nghèo và hộ cận nghèo chuẩn Trung ương) của tỉnh là 12.584 hộ, chiếm tỷ lệ 4,32% so với tổng số hộ gia đình. Cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 5.285 hộ nghèo chung, chiếm tỷ lệ 1,69% tổng số hộ gia đình. Trong đó: hộ nghèo 1.939 hộ, hộ cận nghèo 3.346 hộ. (có 1.015 hộ không có khả năng thoát nghèo/1.939 hộ nghèo, giảm 394 hộ/904 người so với năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo chung giảm 2,63% so với năm 2015 (năm 2016 giảm 0,14%; năm 2017 giảm 0,7%; năm 2018 giảm 0,94%; năm 2019, giảm 0,85%).
Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực: Đã đưa toàn bộ những TTHC của các sở, ngành tỉnh (trừ các TTHC đặc thù) vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm, kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn 1,47%, là tỉnh đầu tiên bổ sung cách thức mới tiếp nhận một số TTHC có thủ tục đơn giản qua mạng xã hội Zalo, góp phần giảm chi phí và thời gian cho nhân dân.
Các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong việc xử lý giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kết quả về cơ bản số vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp đã giảm mạnh, không còn người khiếu nại ở Hà Nội.
Tai nạn giao thông được kéo giảm trên 03 lĩnh vực (giảm 78 vụ, 25 người chết, 56 người bị thương so với cùng kỳ). Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tình hình biên giới được ổn định, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, các tiềm lực khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, quân sự an ninh, khoa học công nghệ và đối ngoại.
Về công tác, tôn giáo dân tộc: Các chương trình, đề án, dự án, chính sách trên các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp và phát triển, lao động việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới... đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Các chương trình, chính sách dân tộc đều được triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng địa bàn, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện tốt việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tỉnh biên giới thuộc Vương quốc Campuchia. Củng cố, thiết lập, phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Belarus... và các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống khác
12/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Các dự án đầu tư trong nước 2019 không tính thu hồiCác dự án đầu tư trong nước 2019 không tính thu hồi
Các dự án đầu tư trong nước 2019 không tính thu hồi

Danh sách các dự án đầu tư trong nước 2019 không tính thu hồi​.

DU AN TRONG NUOC 2019 KHONG TINH THU HOI.xls

12/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)Bài viếtCác dự án đầu tư trong nước 2019 không tính thu hồi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các dự án đầu tư trong nước 2019 không tính thu hồi
12/23/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019Báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
12/20/2019 3:00 PMĐã ban hànhChương trình mục tiêuBáo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020
12/19/2019 3:00 PMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chếTinThông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020-01/lichtd_Key_03012020140955.gif
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020
12/19/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
 Bộ Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự
 Bộ Luật Dân sự 2015
11/16/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtBài viết Bộ Luật Dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Bộ Luật Dân sự 2015
11/16/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
11/14/2019 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luật; Pháp chếBài viếtLuật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội.
11/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
11/13/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtBài viếtLuật Phòng, chống tham nhũng 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
11/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Trợ giúp pháp lýLuật Trợ giúp pháp lý
Luật Trợ giúp pháp lý
11/2/2019 10:00 AMĐã ban hànhPháp chế; Thanh tra và Pháp chế; Tủ sách pháp luậtBài viếtLuật Trợ giúp pháp lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Trợ giúp pháp lý
11/2/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019
Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Chăn nuôi duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại trên địa bàn nhìn chung thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng tốt; hoạt động ngân hàng ổn định; thu chi ngân sách nhà nước đạt khá cao. Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ do ảnh hưởng thời tiết; dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến lây lan phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
10/31/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội Báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Chăn nuôi duy trì ổn định và phát triển ở đàn gà và bò sữa. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại trên địa bàn nhìn chung thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng tốt; hoạt động ngân hàng ổn định; thu chi ngân sách nhà nước đạt khá cao. Hoạt động văn hoá sôi nổi, duy trì thường xuyên; an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ do ảnh hưởng thời tiết; dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến lây lan phức tạp, các ngành chức năng đang tập trung khoanh vùng, khống chế dập dịch.
10/31/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 (chi tiết đính kèm)
10/31/2019 9:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiKết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 (chi tiết đính kèm)
10/31/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019
10/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
10/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019
10/2/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc điều chỉnh phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương) Quyết định về việc điều chỉnh phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
9/26/2019 10:00 AMĐã ban hànhChương trình mục tiêu; Thông tin kinh tế xã hộiQuyết định về việc điều chỉnh phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trong 6 tháng đầu năm 2019:
(Chi tiết xem file đính kèm)
8/20/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội; Chương trình mục tiêuBÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trong 6 tháng đầu năm 2019:
(Chi tiết xem file đính kèm)
8/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo KT-XH tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8 năm 2019Báo cáo KT-XH tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8 năm 2019
8/2/2019 5:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo KT-XH tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đaiTăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (viết tắt VILG) là nhằm phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, ở cả cấp quốc gia và các địa phương

Dự án sẽ bao gồm 3 hợp phần như sau: Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai, Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS), Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.

Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và triển khai thống nhất cho một số tỉnh thành trong nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh. Theo Chính sách hoạt động 4.10 (cập nhật năm 2013) của Ngân hàng Thế giới (WB) yêu cầu Bên đi vay thực hiện một quá trình tham vấn tự do, được thông báo trước và được thực hiện trước khi tiến hành dự án với người dân bản địa khi người dân bản địa bị ảnh hưởng bởi dự án. Mục đích của việc tham vấn này là nhằm tránh hoặc giảm đến mức tối thiểu những tác động xấu của dự án đến người dân tôc thiểu số (DTTS) và để đảm bảo các hoạt động của dự án phù hợp với văn hóa và phong tục của địa phương. Khuyến khích việc ra quyết định của địa phương và sự tham gia của cộng đồng trong khuôn khổ quy định pháp luật của Việt Nam về phân cấp và về đất đai phù hợp với chính sách của Ngân hàng thế giới.

Trong phạm vi triển khai dự án VILG, các nhóm dân tộc thiểu số tại các địa bàn triển khai dự án có khả năng nhận được lợi ích lâu dài từ việc được truyền thông để nhận thức được các quy định của pháp luật cho đến việc được tiếp cận với các thông tin đất đai và các dịch vụ đất đai. Việc xây dựng kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) là hành động để giảm thiểu các tác động tiềm tàng có thể xảy ra trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. Đảm bảo công cuộc giảm ghèo và phát triển bền vững, đồng thời, tôn trọng đầy đủ nhân phẩm, quyền con người, giá trị kinh tế và bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2022

KH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tây Ninh - VN.pdf

KH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tay Ninh Enghlish.pdf

8/1/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBài viếtTăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
8/1/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân ChâuTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 1583/UBND-KTTC về ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
7/31/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiTinTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 1583/UBND-KTTC về ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
7/31/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hội; Đầu tư nước ngoài (FDI)Bài viếtV/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Đầu tư công 2019Luật Đầu tư công 2019
7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhTủ sách pháp luật; Pháp chếBài viếtLuật Đầu tư công 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật quản lý thuế 2019Luật quản lý thuế 2019
7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhTủ sách pháp luật; Pháp chếBài viếtLuật quản lý thuế 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận thông tin về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với Bộ Kế hoạch và kiểm tra trên hệ thống mạng đấu thầu là đã được cập nhật trên mạng 

20. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018_Signed.pdf

7/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhThẩm định dự ánBài viếtBáo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 theo văn bản số 1122/BKHĐT - QLĐT
7/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội  trên địa bàn tỉnh Tây NinhBáo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND.
Trên cơ sở Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh, các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
(chi tiết xem file đính kèm)
7/8/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND.
Trên cơ sở Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh, các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
(chi tiết xem file đính kèm)
7/8/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Công văn số 3900/BKHĐT-TH ngày 10/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo theo những nội dung yêu cầu (chi tiết xem file đính kèm)
7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 3900/BKHĐT-TH ngày 10/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo theo những nội dung yêu cầu (chi tiết xem file đính kèm)
7/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) ước thực hiện 26.443 tỷ đồng, đạt 47,6% so với KH (KH), tăng 8,5% so với CK (CK) (KH 2019: tăng 8% trở lên), trong đó công nghiệp - xây dựng đóng góp 5,9%, dịch vụ 2,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,6% và nông - lâm - thủy sản kéo giảm 0,1%.
Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành: 19,8% - 42,7% - 32,0% (KH 2019: 23 - 24%, 41 - 42%, 31 - 32%).
Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010) ước thực hiện 11.042 tỷ đồng, đạt 40,7% so với KH, bằng CK (KH 2019: tăng 4% trở lên).
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 41.381 tỷ đồng, đạt 47,1% so với KH, tăng 16,2% so với CK (KH 2019: tăng 14,5% trở lên). Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%, khu vực ngoài nhà nước tăng 6,4%, khu vực nhà nước tăng 5,3%.
Giá trị các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) thực hiện 14.034 tỷ đồng, đạt 47,2% so với KH, tăng 6,4% so với CK (KH 2019: tăng 6,5% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 37.964 tỷ đồng, tăng 10% so CK.
Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.806 triệu USD, đạt 35,5% so với KH, giảm 1,6% so với CK (KH 2019: tăng 22%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng: sắn và các sản phẩm từ sắn (-99%); cao su (-59%); giày dép các loại (-36%); vải các loại (+33%); phương tiện vận tải và phụ tùng (+28%); xơ, sợi dệt các loại (+21%).
Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 2.024 triệu USD, đạt 55,7% so với KH, tăng 58,1% so với CK (KH 2019: tăng 20%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng (+146%); bông các loại (+91%); xơ, sợi dệt các loại (+11%).
Tài chính- tín dụng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.204,5 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán, tăng 38,4% so với CK (Dự toán 2019: 8.000 tỷ đồng), trong đó thu nội địa: 4.176,5 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, tăng 18,7% so với CK; thu thuế xuất nhập khẩu: 1.028 tỷ đồng, tăng 58,2% dự toán, tăng 3,3 lần so với CK.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.454,2 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, tăng 32,5% so với CK (Dự toán 2019: 8.800 tỷ đồng).
Tổng KH vốn XDCB năm 2019 là 2.842,167 tỷ đồng, đã phân khai chi tiết 2.331,74 tỷ đồng, đạt 82,04% KH. Trong 6 tháng đầu năm, ước khối lượng thực hiện 1.166,725 tỷ đồng, đạt 41,05% KH, tương đương so CK (6 tháng đầu năm 2018 là 1.155,531 tỷ đồng), giải ngân 988,002 tỷ đồng, đạt 34,76% KH, tăng 9,2% so CK (6 tháng đầu năm 2018 giải ngân 905,063 tỷ đồng).
7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin kinh tế xã hộiBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) ước thực hiện 26.443 tỷ đồng, đạt 47,6% so với KH (KH), tăng 8,5% so với CK (CK) (KH 2019: tăng 8% trở lên), trong đó công nghiệp - xây dựng đóng góp 5,9%, dịch vụ 2,1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,6% và nông - lâm - thủy sản kéo giảm 0,1%.
Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành: 19,8% - 42,7% - 32,0% (KH 2019: 23 - 24%, 41 - 42%, 31 - 32%).
Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010) ước thực hiện 11.042 tỷ đồng, đạt 40,7% so với KH, bằng CK (KH 2019: tăng 4% trở lên).
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 41.381 tỷ đồng, đạt 47,1% so với KH, tăng 16,2% so với CK (KH 2019: tăng 14,5% trở lên). Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 21,2%, khu vực ngoài nhà nước tăng 6,4%, khu vực nhà nước tăng 5,3%.
Giá trị các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) thực hiện 14.034 tỷ đồng, đạt 47,2% so với KH, tăng 6,4% so với CK (KH 2019: tăng 6,5% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 37.964 tỷ đồng, tăng 10% so CK.
Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.806 triệu USD, đạt 35,5% so với KH, giảm 1,6% so với CK (KH 2019: tăng 22%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng: sắn và các sản phẩm từ sắn (-99%); cao su (-59%); giày dép các loại (-36%); vải các loại (+33%); phương tiện vận tải và phụ tùng (+28%); xơ, sợi dệt các loại (+21%).
Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 2.024 triệu USD, đạt 55,7% so với KH, tăng 58,1% so với CK (KH 2019: tăng 20%), trong đó đáng chú ý là các mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng (+146%); bông các loại (+91%); xơ, sợi dệt các loại (+11%).
Tài chính- tín dụng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5.204,5 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán, tăng 38,4% so với CK (Dự toán 2019: 8.000 tỷ đồng), trong đó thu nội địa: 4.176,5 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, tăng 18,7% so với CK; thu thuế xuất nhập khẩu: 1.028 tỷ đồng, tăng 58,2% dự toán, tăng 3,3 lần so với CK.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.454,2 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, tăng 32,5% so với CK (Dự toán 2019: 8.800 tỷ đồng).
Tổng KH vốn XDCB năm 2019 là 2.842,167 tỷ đồng, đã phân khai chi tiết 2.331,74 tỷ đồng, đạt 82,04% KH. Trong 6 tháng đầu năm, ước khối lượng thực hiện 1.166,725 tỷ đồng, đạt 41,05% KH, tương đương so CK (6 tháng đầu năm 2018 là 1.155,531 tỷ đồng), giải ngân 988,002 tỷ đồng, đạt 34,76% KH, tăng 9,2% so CK (6 tháng đầu năm 2018 giải ngân 905,063 tỷ đồng).
7/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 6/2019Báo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 6/2019
7/4/2019 10:00 AMĐã ban hànhĐầu tư nước ngoài (FDI)TinBáo cáo tình hình thu hút dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh tháng 6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next