Tin chuyên ngành
 
Văn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
 
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I. VỀ THỂ CHẾ a. Chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và sáp nhập rừng Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. b. Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh. c. Ban hành Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. II. VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1. Lĩnh vực giáo dục dạy nghề a. Lập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời gọi nhà đầu tư liên kết, đề xuất hợp tác. b. Xây dựng đề án tự chủ của các Trung tâm GDNN-GDTX. Theo đó, lộ trình tự chủ 1 phần tài chính tiến đến tự chủ toàn bộ các hoạt động Trung tâm GDNN-GDTX để vừa đảm bảo chức năng dạy nghề và dạy văn hóa. Kết quả có 7/9 huyện đã hoàn thành đề án trình các cơ quan chuyên môn xem xét cho ý kiến . 2. Về lĩnh vực y tế a. Tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng 02 bệnh viện đa khoa tư nhân (Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng giai đoạn 1 và Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh giai đoạn 1). b. Chấp thuận chủ trương cho khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi chất lượng cao (thuộc Công ty CP Bệnh viện Hy Vọng) quy mô 200 giường bệnh tại xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, tổng mức đầu tư dự kiến 480 tỷ đồng. c. Dự án triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ): Đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm có đào tạo, mua sắm trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật hồi sức tim mạch - đặt máy tạo nhịp. B. NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020 I. Về thể chế 1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021, đảm bảo nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. 2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm hoàn thành các nội dung đã đề ra theo đúng thời gian quy định. 3. Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy trình thủ tục có ảnh hưởng, tác động lớn đến xã hội như quy trình thủ tục về đất đai, xây dựng, đầu tư. 4. Tập trung chỉ đạo để Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh hoạt động hiệu quả. 5. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. II. Về phát triển nguồn nhân lực 1. Nghiên cứu đánh giá chính sách đào tạo, thu hút nhân tài vừa qua, tham mưu chính sách, kế hoạch trong thời gian tới phù hợp và thật sự cần thiết; nghiên cứu thực hiện chính sách luân chuyển công chức về cơ sở để rèn luyện, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng của 3 cấp tỉnh, huyện, xã; rà soát chính sách để thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao phục vụ cho ngành y tế. 2. Tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện 5 chỉ số đánh giá năng lực cấp tỉnh. 3. Đối với việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán lại các trường để có hướng mở rộng hoặc di dời phù hợp./.
 
Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế trong tháng tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước. Chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại. Hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. An ninh quốc phòng được đảm bảo. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh vẫn đang chủ động và kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa phát hiện lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết; thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ.
 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 775/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, quan điểm chính của việc lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với các nội dung định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh Tây Ninh; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Kế thừa, tiếp thu các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt còn phù hợp trong bối cảnh mới và danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ ngày 2/12/2019. Việc lập quy hoạch khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh, vận dụng thành tựu khoa học và công nghệ để tạo nguồn lực, động lực mới nhằm đột phá về năng suất, chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, lựa chọn tiêu chí phù hợp để phát triển bền vững. Mục tiêu chính của việc lập quy hoạch nhằm xây dựng phương án phát triển tổng thể, đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hướng đến những động lực mới; tạo sự đột phá trong phát triển và bố trí không gian hợp lý trên các lĩnh vực phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp và thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các khu công nghiệp tại các vị trí có lợi thế về đất đai, giao thông. Việc lập quy hoạch nhằm cơ cấu lại các khu kinh tế cửa khẩu cho phù hợp với nhu cầu phát triển; đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác du lịch thiên nhiên, du lịch văn hóa; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các khu đô thị mới; phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển thương mại, dịch vụ có chất lượng và đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng, an ninh biên giới; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên. Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, việc lập quy hoạch cần chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Tỉnh Tây Ninh cần ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.
 
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020
 
Công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện tốt, tỉnh đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các ngành, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” với tinh thần chung là chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời có phương án thật cụ thể tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết yếu; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành công tác phân khai chi tiết các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2020. Tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; không để phát sinh tình trạng chậm, trễ, nợ chế độ, chính sách. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, rà soát kỹ không sót đối tượng.
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 08/6/2020. Nội dung quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức); xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển trong thời kỳ quy hoạch; yêu cầu về các nội dung đề xuất: Các nội dung đề xuất nghiên cứu để đưa vào quy hoạch tỉnh phải có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn địa phương, xuất phát từ nhu cầu phát triển, yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.
 
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất". Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định: 2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%; c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%. 5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ. 6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau: a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế. 8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau: a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư. (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/8/2020 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 27/12/2015 đến 31/12/2019). Trường hợp Công ty không liên hệ để ký quỹ, sau này Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến dự án đầu tư của quý doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty biết và thực hiện.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Văn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021Quản lý Đầu tư côngTinVăn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn bản số 2748/SKHĐT-QLĐTC ngày 23/9/2020 về góp ý dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
9/23/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về thể chế và phát triển nguồn nhân lực (từ ngày 01/01/2020 đến 31/8/2020)Thông tin kinh tế xã hộiTinKết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh về thể chế và phát triển nguồn nhân lực (từ ngày 01/01/2020 đến 31/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. VỀ THỂ CHẾ
a. Chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và sáp nhập rừng Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.
b. Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh.
c. Ban hành Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
II. VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1. Lĩnh vực giáo dục dạy nghề
a. Lập Đề án sắp xếp lại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh theo hướng kêu gọi xã hội hóa để thành lập trường có nhiều cấp học với chất lượng cao, mời gọi nhà đầu tư liên kết, đề xuất hợp tác.
b. Xây dựng đề án tự chủ của các Trung tâm GDNN-GDTX. Theo đó, lộ trình tự chủ 1 phần tài chính tiến đến tự chủ toàn bộ các hoạt động Trung tâm GDNN-GDTX để vừa đảm bảo chức năng dạy nghề và dạy văn hóa. Kết quả có 7/9 huyện đã hoàn thành đề án trình các cơ quan chuyên môn xem xét cho ý kiến .
2. Về lĩnh vực y tế
a. Tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng 02 bệnh viện đa khoa tư nhân (Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng giai đoạn 1 và Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh giai đoạn 1).
b. Chấp thuận chủ trương cho khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi chất lượng cao (thuộc Công ty CP Bệnh viện Hy Vọng) quy mô 200 giường bệnh tại xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, tổng mức đầu tư dự kiến 480 tỷ đồng.
c. Dự án triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ): Đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm có đào tạo, mua sắm trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật hồi sức tim mạch - đặt máy tạo nhịp.
B. NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020
I. Về thể chế
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021, đảm bảo nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm hoàn thành các nội dung đã đề ra theo đúng thời gian quy định.
3. Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy trình thủ tục có ảnh hưởng, tác động lớn đến xã hội như quy trình thủ tục về đất đai, xây dựng, đầu tư.
4. Tập trung chỉ đạo để Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh hoạt động hiệu quả.
5. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
II. Về phát triển nguồn nhân lực
1. Nghiên cứu đánh giá chính sách đào tạo, thu hút nhân tài vừa qua, tham mưu chính sách, kế hoạch trong thời gian tới phù hợp và thật sự cần thiết; nghiên cứu thực hiện chính sách luân chuyển công chức về cơ sở để rèn luyện, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng của 3 cấp tỉnh, huyện, xã; rà soát chính sách để thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao phục vụ cho ngành y tế.
2. Tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện 5 chỉ số đánh giá năng lực cấp tỉnh.
3. Đối với việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán lại các trường để có hướng mở rộng hoặc di dời phù hợp./.
9/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/202019 của Chính phủThông tin kinh tế xã hội; Tủ sách pháp luậtBãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/202019 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 về Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình DươngQuản lý Đầu tư côngTinNghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 về Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
9/3/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020Thông tin kinh tế xã hộiTinTình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế trong tháng tiếp tục tăng trưởng so với tháng trước. Chăn nuôi vẫn duy trì ổn định và phát triển. Sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang dần tăng trưởng trở lại. Hoạt động ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Các hoạt động văn hóa, xã hội, tập trung vào việc tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. An ninh quốc phòng được đảm bảo. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh vẫn đang chủ động và kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa phát hiện lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng vụ mùa chậm hơn cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết; thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp hơn cùng kỳ.
9/3/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thông tin kinh tế xã hộiTinThủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 775/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, quan điểm chính của việc lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với các nội dung định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh Tây Ninh; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Kế thừa, tiếp thu các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt còn phù hợp trong bối cảnh mới và danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 110/NQ-CP của Chính phủ ngày 2/12/2019. Việc lập quy hoạch khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh, vận dụng thành tựu khoa học và công nghệ để tạo nguồn lực, động lực mới nhằm đột phá về năng suất, chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, lựa chọn tiêu chí phù hợp để phát triển bền vững.
Mục tiêu chính của việc lập quy hoạch nhằm xây dựng phương án phát triển tổng thể, đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hướng đến những động lực mới; tạo sự đột phá trong phát triển và bố trí không gian hợp lý trên các lĩnh vực phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp và thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các khu công nghiệp tại các vị trí có lợi thế về đất đai, giao thông. Việc lập quy hoạch nhằm cơ cấu lại các khu kinh tế cửa khẩu cho phù hợp với nhu cầu phát triển; đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác du lịch thiên nhiên, du lịch văn hóa; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các khu đô thị mới; phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển thương mại, dịch vụ có chất lượng và đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng, an ninh biên giới; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.
Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, việc lập quy hoạch cần chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Tỉnh Tây Ninh cần ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.
9/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtTHÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020
8/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020 như sau:

1. Thời gian nộp bài dự thi và số điểm bài dự thi của các phòng:

 

Số TTTên phòngThời gian nộp bàiSố điểmTổng điểmGhi chú
1Tổng hợp – Quy hoạch16 giờ 39 phút ngày 07/8/202039/4741/47Nộp đầu tiên cộng 2 điểm
2Phòng Quản lý đầu tư công188 giờ 06 phút ngày 08/8/202042/4743/47Nộp thứ 2 cộng 1 điểm
3Hợp tác đầu tư 16 giờ 01 phút ngày 13/8/202019/4719/47 
4Đăng ký kinh doanh08 giờ 01 phút ngày 20/8/202038,5/4738,5/47 
5Văn phòng Sở15 giờ 38 phút ngày 20/8/202019,5/4719,5/47 

2. Kết quả:

Giải nhất: Phòng Quản lý đầu tư công: Tổng điểm: 43/47 điểm.

Giải nhì: Tổng hợp – Quy hoạch: Tổng điểm:41/47 điểm.


Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020Thông tin kinh tế xã hộiTinTình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện tốt, tỉnh đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các ngành, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” với tinh thần chung là chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời có phương án thật cụ thể tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết yếu; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành công tác phân khai chi tiết các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2020. Tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; không để phát sinh tình trạng chậm, trễ, nợ chế độ, chính sách. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, rà soát kỹ không sót đối tượng.
8/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 08/6/2020. Nội dung quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức); xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển trong thời kỳ quy hoạch; yêu cầu về các nội dung đề xuất: Các nội dung đề xuất nghiên cứu để đưa vào quy hoạch tỉnh phải có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn địa phương, xuất phát từ nhu cầu phát triển, yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.
8/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự ánThông tin Đầu tưTinKý quỹ đảm bảo thực hiện dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".

          Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định:

          2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

          3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

          a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

          b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

          c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

          5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

          6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

          a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

          b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

          8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

          a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

          c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

          d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư.

 (đính kèm văn bản thỏa thuận ký quỹ theo mẫu II.5 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Từ cơ sở nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ với phòng Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký quỹ trước ngày 31/8/2020 (đính kèm danh sách được phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 27/12/2015 đến 31/12/2019). Trường hợp Công ty không liên hệ để ký quỹ, sau này Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến dự án đầu tư của quý doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Công ty biết và thực hiện.
8/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
BÁO CÁO THÁNG 8/2020 Về công tác thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo  và phòng chống tham nhũngThanh Tra - Pháp chếBài viếtBÁO CÁO THÁNG 8/2020 Về công tác thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo  và phòng chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 8/2020
8/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật hàng tháng" năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh;

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của công chức và người lao động thuộc Sở; thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 và Công văn số 50/TTr-VP ngày 4/02/2020 của Thanh tra tỉnh về phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020

20200806135628.zip

Đăng ký kinh doanh nghành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lýThông tin kinh tế xã hội; Thông tin Doanh nghiệpBài viếtĐăng ký kinh doanh nghành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
7/30/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtTHÔNG BÁO Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-06/THoNG_BaO_Key_24062020153947.jpg
7/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và "Ngày pháp luật" năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020 như sau:

1. Thời gian nộp bài dự thi và số điểm bài dự thi của các phòng:

 

Số TTTên phòngThời gian nộp bàiSố điểmTổng điểmGhi chú
1Phòng Quản lý đầu tư công15 giờ 30 phút ngày 09/7/202027/3529/35Nộp đầu tiên cộng 2 điểm
2Văn phòng Sở08 giờ 44 phút ngày 10/7/202017,5/3518,5/35Nộp thứ 2 cộng 1 điểm
3Hợp tác đầu tư 09 giờ 30 phút ngày 10/6/202012,5/3512,5/35 
4Tổng hợp – Quy hoạch19 giờ 41 phút ngày 14/6/202029,5/3529,5/35 
5Đăng ký kinh doanh16 giờ 51 phút ngày 20/7/202015,5/3515,5/35 

2. Kết quả:

Giải nhất: Tổng hợp – Quy hoạch: Tổng điểm: 29,5/35 điểm.

Giải nhì: Phòng Quản lý đầu tư công: 29/35 điểm.

3. Nhận giải:

- Căn cứ kết quả theo thông báo các phòng đạt giải nhất và giải nhì liên hệ Văn phòng Sở nhận giải theo thể lệ cuộc thi.

- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm phát giải, quyết toán theo quy định và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở.

- Các ý kiến về số điểm cuộc thi các phòng liên hệ Thanh tra Sở để được giải đáp. (Đáp án cuộc thi được đăng trên mục "tin chuyên ngành -> tủ sách pháp luật" tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (https://sokhdt.tayninh.gov.vn)).

Trên đây là Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 20200721153953.zip

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 7/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
7/10/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh20200710102500.zip
Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020Tủ sách pháp luậtTinQuyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104720.jpg
Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTủ sách pháp luậtTinNghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104555.jpg
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTủ sách pháp luậtTinThông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104141.jpg
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014/NĐ-Cp ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyênTủ sách pháp luậtTinThông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên/PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104408.jpg
Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Tủ sách pháp luậtTinQuyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 /PublishingImages/2020-06/images5377506_tim_hieu_kien_thuc_phap_luat_Key_24062020104720.jpg
Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
7/6/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Tra - Pháp chếBài viếtKế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư /PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
7/6/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Kế Hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ​1869.signed.pdf

Kết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025Thông tin Đầu tư; Thông tin kinh tế xã hộiBài viếtKết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/2020-06/140318085659127_Report_Key_25062020105745.jpg
7/3/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025


Thực hiện Công văn số 3688/BNN-KH ngày 02/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp, nông thôn,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Kết quả triển khai các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư

Tỉnh đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, dành cho nhà đầu tư những ưu đãi phù hợp theo quy định và đảm bảo những lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, cụ thể:

- Thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Năm 2017, mặc dù có 04 Doanh nghiệp đề xuất dự án để thụ hưởng chính sách, nhưng do đây là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nên việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính đầu tư xây dựng cơ bản là rất khó khăn, vướng mắc, các dự án do các doanh nghiệp đề xuất chưa đáp ứng thủ tục hồ sơ theo quy định, nên chưa có doanh nghiệp nào được thụ hưởng chính sách đặc thù của tỉnh.

- Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên do tính hỗ trợ thấp, thủ tục phức tạp nên chưa thu hút được nhà đầu tư theo mục tiêu chính sách đề ra.

- Thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 (thay thế Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017). Kết quả có 04 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt với kinh phí hỗ trợ 4,47 tỷ đồng; 04 dự án Hội đồng thẩm định đã trình UBND tỉnh; 02 dự án được các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan đã họp xét và đóng góp ý kiến; 16 dự án trồng trọt, chăn nuôi đang được cơ quan chuyên môn hướng dẫn viết dự án.

- Thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 (thay thế Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017). Trong đó, quy định hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và ban hành Danh mục dự án khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, tỉnh đã thực hiện sắp xếp các công ty nông nghiệp nhẳm tạo quỹ đất công thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo, đến nay đã phê duyệt Phương án sử dụng đất cho 05/07[1] công ty nông nghiệp; 02/07[2] công ty chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất, trong đó có 01 công ty chưa hoàn chỉnh phương án, 01 công ty đã có phương án nhưng hiện nay đề án này không còn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP.

2. Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh thực hiện 10 hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng kinh phí 1.383.265.400 đồng, trong đó: Ngân sách 1.105.665.400 đồng (80% tổng kinh phí chi từ ngân sách giai đoạn 2016-2020); xã hội hóa 277.600.000 đồng (chi tiết phụ lục 01 kèm theo). Kết quả: đã có 17 doanh nghiệp tham dự, thu hút 03 dự án FDI với vốn đăng ký 48.229.900 USD (Phụ lục 2 kèm theo), thu hút 40 dự án nông nghiệp trong nước với vốn đăng ký 3.608,59 tỷ đồng (phụ lục 3 kèm theo). Trong đó:

2.1. Hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài: Thực hiện tổng cộng 06 hoạt động đến Belarus, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil qua các hình thức như: tiếp xúc trực tiếp, tọa đàm, giao thương, Hội chợ, Hội thảo, khảo sát thị trường ...với tổng kinh phí 877.245.400 đồng chi từ ngân sách, chiếm 79,34% tổng kinh phí chi hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời gửi các tài liệu, thông tin về Tây Ninh đến các cơ quan ngoại giao Việt Nam, thương vụ Việt Nam tại các nước để nhờ giới thiệu theo các kế hoạch của các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với thành phố Gimhae và Chungju Hàn Quốc để phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương, góp phần năng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2.2. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước: Thực hiện 04 hoạt động, với tổng kinh phí 506.020.000 đồng (ngân sách 228.420.000 đồng, Xã hội hóa 277.600.000 đồng), tổng kinh phí chi hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020. 

Tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng các mối quan hệ hợp tác, mời gọi đầu tư trong nước qua việc in ấn thông tin, dàn dựng các video clip... giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà đến các nhà đầu tư tiềm năng. Đến nay đã ký thỏa thuận hợp tác với các tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Phước.

Đã mời gọi các Tập đoàn, Công ty lớn đến đầu tư như: Công ty Cổ phần Lavifood đầu tư Nhà máy chế biến rau, củ, quả Tanifood và Công ty cổ phần sữa Việt Nam đầu tư Trang trại bò sữa Vinamilk, ...

3. Đánh giá cụ thể các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Trong giai đoạn 2016 -2020, Tỉnh đã thu hút 43 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó:

- Dự án FDI: 03 dự án, thuộc lĩnh vực phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi.

- Dự án trong nước: 40 dự án. Trong đó: có 34 dự án thuộc lĩnh vực phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi; 06 dự án thuộc lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản.

Các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đều có quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, góp phần tạo đòn bẫy cho các dự án khác có thể tiếp cận và đầu tư vào ngành nông nghiệp của tỉnh.

4. Đánh giá chung

  1. Những mặt được
 • Các chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được kịp thời ban hành, tích cực triển khai, phổ biến đến các đối tượng thụ hưởng, đến nay các chính sách đã từng bước phát huy được tính lan toả và hiệu quả.
 • Các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cơ bản đã phát huy hiệu quả, đã thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
 • Đã xây dựng danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tạo cơ sở để thu hút đầu tư, tạo động lực cho ngành nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

   
  1.  Những tồn tại, khó khăn

Việc thu hút các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các doanh nghiệp chế biến sâu, nhất là trong chế biến sữa, thịt, rau, củ, quả còn hạn chế. Do vốn đầu tư các lĩnh vực này cao, trong khi có nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, thị trường biến động…

Một số chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn bất cập, chưa phù hợp thực tiễn nên khi triển khai hiệu quả thấp.

Quỹ đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh sử dụng vào mục đích nông nghiệp còn hạn chế. Tiến độ sắp xếp các công ty nông nghiệp còn chậm, hiện chỉ có 02[3] nông trường quốc doanh được UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất và có diện tích đất bàn giao về địa phương quản lý.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh lồng ghép trong Chương trình Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch, phân tán cho nhiều sở, ngành chủ trì thực hiện nên chưa tập trung vào các đối tác, lĩnh vực trọng điểm cần thu hút, đồng thời các Sở, ngành tham gia xúc tiến đầu tư chưa có sự phối hợp chặt chẽ nên thông tin cung cấp cho nhà đầu tư chưa đầy đủ; chưa có những hoạt động mang tính đột phá mạnh mẽ; chưa tạo được dấu ấn cho đối tác; nguồn kinh phí thực hiện còn hạn chế.

            II. KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2021-2025

 1. Tiềm năng, thế mạnh và cơ hội thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của địa phương

1.1.           Tiềm năng, thế mạnh

Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phía Tây và Bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 240 km,  có 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ với các trục giao thông quan trọng như đường Xuyên Á, quốc lộ 22B; … là cửa ngõ quan trọng trong giao thương quốc tế của các tỉnh trong vùng, sẽ mở ra những triển vọng lớn, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung.

Nông nghiệp Tây Ninh năm 2019 chiếm khoảng 21,15% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, với diện tích sản xuất nông nghiệp 270.000 ha chiếm 66,86% so với diện tích tự nhiên; số hộ sản xuất nông nghiệp gần 175.000 hộ, chiếm 77,4% số hộ trên địa bàn tỉnh. Trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngành trồng trọt chiếm 80% giá trị, chăn nuôi chiếm 13% giá trị ngành.

Là tỉnh có các điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi để phát triển nông nghiệp nhiệt đới: đất đai bằng phẳng, thời tiết khí hậu ôn hòa, không bị hạn hán, lũ lụt. Năm 2019, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 270.000 ha bao gồm 115.000 ha trồng cây hằng năm và 154.800 ha trồng cây lâu năm; Tài nguyên đất gồm nhóm Đất xám (84,37%), Nhóm đất phèn (6,3%), các nhóm đất đỏ vàng, đất phù sa và các nhóm đất khác chiếm (9,33%), có thể phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi.

Nguồn nước mặt và nước ngầm khá dồi dào, phục vụ cho phát triển nông nghiệp, với hoạt động của sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và công trình thuỷ lợi lớn nhất nước - hồ Dầu Tiếng, dung tích 1,5 tỷ m3, tưới trên 51.000 ha đất canh tác. Nguồn nước ngầm của Tây Ninh khá lớn, tổng lưu lượng nước ngầm có thể khai thác được 50 – 100 ngàn m3/giờ. Vào mùa khô, vẫn có thể khai thác nước ngầm, đảm bảo sản lượng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

1.2.           Cơ hội thu hút đầu tư

Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng, tạo điều kiện cho tỉnh Tây Ninh tiếp cận các đối tác đầu tư nước ngoài, các tiến bộ khoa học công nghệ.

Quá trình hợp tác, kết nối liên vùng giữa Tây Ninh và các tỉnh trong khu vực tạo điều kiện để Tây Ninh mở rộng thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực ngoại tỉnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Đột phá về nông nghiệp được tỉnh Tây Ninh xác định là một trong bốn chương trình đột phá chiến lược để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn từng bước được ban hành, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Các công ty nông nghiệp đang được sắp xếp để tạo quỹ đất công thu hút doanh nghiệp đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản sạch, công nghệ cao.

2. Định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025

2.1. Quan điểm

Chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tàu đầu tư sản xuất, chế biến nông sản có giá trị gia tăng cao, phù hợp mục tiêu cơ cấu lại nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp từ cung cấp vật tư đầu vào, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Doanh nghiệp giữ vai trò là "trụ cột" trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh các nông sản của tỉnh.

2.2. Lĩnh vực thu hút đầu tư của địa phương

Khuyến khích các dự án đầu tư theo danh mục các dự án khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh).

2.3. Mục tiêu

Giai đoạn 2021-2025 thu hút được ít nhất 01 nhà máy sản xuất chế biến, bảo quản rau quả, cây ăn trái gắn với vùng nguyên liệu; 01 nhà máy chế biến, giết mổ gia súc hiện đại; 01 nhà máy chế biến thuỷ sản; 01 nhà máy chế biến sữa.

            Xây dựng được 02-03 thương hiệu nông sản đặc thù của tỉnh.

Thu hút các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến năm 2025 có ít nhất 40% sản lượng nông sản thực phẩm được sản xuất theo quy trình GAP và tương đương.

 1. Giải pháp

3.1.           Cơ chế, chính sách

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải giáp để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh: cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hậu đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm các chi phí không chính thức… để tạo sức hấp dẫn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế; chủ động điều chỉnh danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực trạng và xu hướng phát triển nông nghiệp của địa phương tại từng thời điểm.

Sớm sắp xếp các công ty nông nghiệp đang được sắp xếp để tạo quỹ đất công thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

3.2.           Các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong đó, quy định cụ thể về công tác phối hợp giữa 03 lĩnh vực; kiểm tra giám sát; chính sách theo dõi, hỗ trợ sau xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch; chế độ báo cáo.

Sắp xếp lại các cơ quan xúc tiến của tỉnh theo hướng hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm;

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Khuyến khích kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại, văn hóa. Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Xây dựng và quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh; đa dạng hoá hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực cho các dự án thu hút đầu tư trong điều kiện hội nhập quốc tế.[1] Công ty đã phê duyệt phương án sử dụng đất: 01 Công ty cổ phần, nhà nước không giữ cổ phần chi phối (Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh); Công ty CP Cao su 1/5 Tây Ninh; Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh; Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh.

 

[2] Công ty chưa phê duyệt phương án sử dụng đất: Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh; Công ty TNHH MTV Cao su 30-4 Tây Ninh.

[3] 02 công ty đã được phê duyệt Phương án sử dụng đất: Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh.

Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngày 14/6/2020.Thông tin kinh tế xã hộiBài viếtTác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngày 14/6/2020./PublishingImages/2020-06/140318085659127_Report_Key_25062020105149.jpg
6/30/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngày 14/6/2020 như sau:

1.  Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Các ngành, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt "mục tiêu kép" với tinh thần chung là chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời có phương án thật cụ thể tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết yếu; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, tập trung kiểm soát chặt chẽ biên giới, thực hiện nghiêm túc việc cách ly 100% các đối tượng nhập cảnh tại các cửa khẩu. Đến nay, tỉnh vẫn đang chủ động và kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa phát hiện lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; không để phát sinh tình trạng chậm, trễ, nợ chế độ, chính sách. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể tình hình thu ngân sách trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời. Đảm bảo cân đối chi an sinh xã hội do dịch Covid-19.

Hoàn thành công tác phân khai chi tiết các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. Triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đến 31/5/2020, thực hiện giải ngân vốn đạt 28,29% kế hoạch, ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 34,35% kế hoạch.

Đến ngày 12/6/2020, kim ngạch xuất khẩu thực hiện 2.659,2 triệu USD, đạt 62,0% so với kế hoạch (KH 2020: tăng 12%); kim ngạch nhập khẩu thực hiện 2.117,7 triệu USD, đạt 52,0% so với kế hoạch (KH 2020: tăng 12%).

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện rà soát, thống kê số khách hàng cho vay nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để thực hiện giải pháp hỗ trợ. Đến ngày 05/6/2020, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 356 khách hàng với tổng dư nợ là 939,8 tỷ đồng; miễn, giảm lãi cho 2.554 khách hàng với tổng dư nợ là 4.426,1 tỷ đồng; số lãi đã được miễn, giảm là 8,95 tỷ đồng. Cho vay mới với lãi suất thấp hơn lại suất thông thường, lũy kế từ 23/01/2020 đến 05/6/2020 với số tiền là 3.824 tỷ đồng cho 2.043 khách hàng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;  

Tổ chức Hội nghị tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào ngày 16/6/2020.

Tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra tình hình lập hồ sơ, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Thực hiện rà soát, nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận hồ sơ, việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách, nhất là các đối tượng nộp hồ sơ chưa đầy đủ.

Hướng dẫn các địa phương, đơn vị giải quyết chế độ cho các đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, đảm bảo chặt chẽ, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biện phòng. Ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo 100% trường hợp nhập cảnh trái phép được phát hiện và xử lý.

2.  Giải pháp

Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư theo các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển kinh tế.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo các hoạt động giáo dục, văn hóa – xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ hỗ trợ và chi trả đảm bảo theo đúng quy định cho các đối tượng chưa được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện việc gửi nhận liên thông 04 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Cập nhật các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương để triển khai thực hiện kịp thời theo quy định.

Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung theo tinh thần Công văn số 3058/CV-BCĐ ngày 03/6/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-06/140318085659127_Report_Key_25062020104916.jpg
6/24/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

BÁO CÁO

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

 

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP được Sở tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể công chức và người lao động nắm và thực hiện đúng quy định. Các văn bản liên quan mới có hiệu lực được phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, chi bộ, công đoàn Sở, đoàn thanh niên.

1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nêu rõ tên, hình thức văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành: Không phát sinh.

- Việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-SKHĐT ngày 06/02/2020 về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và triển khai thực hiện đúng quy định.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Đây là công tác mang tính chuyên ngành do đó theo Kế hoạch tập huấn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đề ra, Sở luôn cử công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ và triển khai thực hiện tại đơn vị đúng quy định.

1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Hàng năm theo đề nghị của Sở Tư pháp, Sở đã cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra đúng quy định.

- Công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Không phát sinh.

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2.1. Tình hình vi phạm hành chính

Trong thời gian báo cáo tại Sở phát sinh 10 trường hợp vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực: Hợp tác đầu tư và đăng ký doanh nghiệp và bị xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp.

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Tổng số vụ vi phạm: 10 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ.  

Tổng số đối tượng bị xử phạt: 10 đối tượng, tăng 01 đối tượng so với cùng kỳ.

Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 10/10 đối tượng đã thi hành.

Tổng số tiền phạt thu được: 168.000.000 đồng tăng 61.500.000 đồng với cùng kỳ.

2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Việc áp dụng các hình thức xử phạt: Không phát sinh.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ8

Không.

3.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật

3.1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không.

3.1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính:

Thực tế, trong quá trình thanh, kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính, doanh nghiệp cố tình trốn tránh, không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 rất khó thực hiện, đặc biệt là biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản, do các tổ chức tín dụng nêu lý do bảo mật thông tin của khách hàng nên việc cung cấp thông tin về tài khoản của tổ chức bị cưỡng chế là rất khó cung cấp.

3.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành

3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật

3.2.1.1. Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật: Không.

3.2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự: Nhân sự Thanh tra Sở còn ít so với nhiệm vụ được giao ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Cần tăng cường các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chức và người lao động làm công tác thanh tra và công tác pháp chế.

3.2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính

Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong công tác theo dõi việc thực hiện các quyết định vi phạm hành chính đã ban hành chưa được tốt, cụ thể: Cơ quan ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính chậm nhận được thông tin phản hồi từ Kho bạc nhà nước khi đối tượng vi phạm hành chính nộp tiền phạt.

3.2.4. Về việc báo cáo, thống kê

Công tác báo cáo thống kê thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt các thông tin nộp tiền phạt vi phạm hành chính để tổng hợp báo cáo cấp trên.

3.2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra: Không.

3.2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác: Không.

3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

3.3.1. Nguyên nhân chủ quan: Không.

3.3.2. Nguyên nhân khách quan: Công tác phối hợp giữa các ngành chưa thật tốt.

3.4. Đề xuất, kiến nghị

- Cần có quy chế phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan thanh tra với các tổ chức tín dụng.

- Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin, các biên lai nộp phạt gửi cho Thanh tra Sở để nắm và tổng hợp báo cáo.

 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013(None)Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2013
6/16/2020 3:25 PMNoĐã ban hành

 

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công việc trong tháng 2 như sau:
 
Khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 đã được UBND TP giao tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 5-1-2013; Chương trình công tác của UBND TP năm 2013; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phát huy tối đa lợi thế của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tiễn và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm rõ ràng nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu với các nhiệm vụ kế hoạch 2013 của đơn vị;
 
Triển khai tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa cuối năm sôi nổi, phong phú; tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ cho bà con ngoại thành, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tốt công tác chăm lo cho diện chính sách và người nghèo, để tất cả người dân đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm;
 
Tập trung tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân TP mua sắm Tết; đảm bảo ổn định giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa trên địa bàn TP từ nay đến sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; tăng cường công tác quản lý thị trường chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mua gom các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống siêu thị để bán ra ngoài thị trường với gái cao hơn, gây thiệt hại cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường;
 
Đảm bảo chiếu sáng công cộng và trang trí trực quan trên các tuyến đường; tập trung nạo vét và khai thông cống rãnh theo phân cấp quản lý, không để xẩy ra tình trạng ngập úng do các nguyên nhân chủ quan trong dịp Têt cổ truyền; đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, viễn thông đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết; có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, dự trữ thuốc, các phương tiện, trang bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết;
 
Tập trung công tác đảm bảo trật tự an tòan giao thông trong dịp Tết, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất cả số vụ, số người bị chết và bị thương; tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tê nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm hình sự, góp phần giữ ổn định chính trị; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác PCCC, có kế hoạch kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn PCCC; tập trung trong công tác phòng chống triều cướng, chống ngập nước nội thị; phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân TP đón Tết vui tươi, phấn khởi;
 
Tổ chức tổng kết ngành, đơn vị chu đáo, tiết kiệm, thực chất, việc khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, khuyến khích, động viên để tạo động lực làm việc tốt trong năm sau; phân công cán bộ lãnh đạo trực tại trụ sở trong các ngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo theo quy định;
 
Ngay sau nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa sản xuất kinh doanh, công tác, học tập… trở lại hoạt động bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2013; phê phán, kiểm điểm nghiêm khắc việc nghỉ Tết kéo dài, không đảm bảo biên chế và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị; sơ kết tình hình chăm lo Tết và tích cực thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2013;
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận – huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 của năm 2013 ở cả 3 cấp, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

 

 

Lã Nguyên                  

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020Thông tin kinh tế xã hội; Thông tin Đầu tưBài viếtTình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-06/140318085659127_Report_Key_25062020104916.jpg
6/1/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

1.  Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020:

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo (cụ thể đối với báo cáo 06 tháng là ngày 20/6). Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có thông tin để cung cấp theo nội dung yêu cầu.

2.     Công tác ngoại giao kinh tế

Chương trình Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch năm 2020 chưa được phê duyệt. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên 06 tháng đầu năm 2020 tỉnh chưa tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và ODA trong 06 tháng đầu năm 2020.

 • Thu hút đầu tư nước ngoài FDI: 05 tháng đầu năm cấp mới 11 dự án với vốn đăng ký 348,105 triệu USD, tăng vốn 08 lượt dự án với vốn tăng 156,53 triệu USD, giảm vốn 01 dự án với vốn giảm 4,446 triệu USD. Tính đến ngày 21/5/2020, trên địa bàn tỉnh có 331 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với vốn đăng ký là 7.498,19 triệu USD.
 • Thu hút đầu tư vốn ODA: năm 2020 thu hút 03 dự án với tổng số vốn  là 192 tỷ đồng. Tính đến 20/5/2020, đã giải ngân 86 tỷ đồng, đạt 44,79% KH (so với CK năm 2019, 02 dự án với số vốn 105,613 tỷ đồng, giải ngân 44,594 tỷ đồng đạt 42,22% KH).
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 06/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 06/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020102555.jpg
5/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh20200624102547.zip

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 05/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 05/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020102342.jpg
5/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh20200624102329.zip

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 04/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 04/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093954.jpg
4/9/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh20200624094034.zip

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 03/2020Thanh Tra - Pháp chếBài viếtPhát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật tháng 03/2020/PublishingImages/2020-06/phổ biến GDPL_Key_24062020093823.jpg
3/11/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-HĐPH ngày 18/12/2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 và Kế hoạch số 178/KH-SKHĐT ngày 30/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và “Ngày pháp luật” năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh20200624093807.zip

1 - 30Next