Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
Tỉnh Tây Ninh vừa chính thức công bố triển khai thành công dịch vụ làm thủ hành chính trực tuyến trên Zalo với tên gọi “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”, cho phép người dân làm thủ tục ngay tại nhà qua điện thoại di động từ tháng 11/2018.
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
 
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý ...
 
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".
 
​Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
 
Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ XDNTM các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. Rà soát đúng, đủ nhu cầu (kể cả số lượng cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 - 2017 cần cập nhật kiến thức). Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 100% cán bộ ...
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
Thông báo bổ sung hồ sơ ông Hồ Kỳ Lân