Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
 
Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1375/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại khu đất dọc QL22B và ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Đính kèm Văn bản
 
Thực hiện Công văn số 2775/BKHĐT-QLKTTW ngày 02/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng ở các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo những nội dung theo yêu cầu: I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2006 đến nay II. Tình hình thực hiện liên kết vùng kinh tế trọng điểm từ năm 2010 đến nay III. Đề ...
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)
 
Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 1208/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dấn số giai đoạn 2018 - 2020
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/4/2018 về việc quy định đối với các nhân tham gia hoạt động đấu thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Văn bản số 2683/BKHĐT – QLĐT ngày 26/4/2018 nêu trên.
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)