Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
 
Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018
 
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.166,1 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,7% so với vốn đăng ký; 469 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 60.763,99 tỷ đồng, đã có 268 dự án đi vào hoạt động, 57 dự án đang triển khai xây ...
 
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 12/02/2018 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
 
Thông báo số 66/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018
 
Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 2018
 
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Tây Ninh có Văn bản số 320/UBND-THCB về Tăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
 
Nội dung báo cáo như sau:
Lũy kế, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 275 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 5.159,3 triệu USD, đã có 207 dự án đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 40 dự án chưa xây dựng, 11 dự án ngừng hoạt động, vốn thực hiện đạt khoảng 55,8% so với vốn đăng ký; 464 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 59.210,96 tỷ đồng, đã có 265 dự án đi vào hoạt động, 56 dự án đang triển khai xây ...