Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
 
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Căn cứ Thông báo số 994/TB-PC06 ngày 30/11/2018 của Phòng Cảnh sát Quản lý ...
 
Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".
 
​Thực hiện Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: "Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất".
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
 
Chi tiết theo danh sách đính kèm:
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018)