Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
 
Chit iết như sau:
 
Hiện Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường, nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến doanh nghiệp nội dung chương trình, cụ thể theo tài liệu đính kèm:
 
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
 
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 1583/UBND-KTTC về ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
 
Ngày 06/3/2019 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1841/VPCP-KSTT về Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh