Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
Ngày 29/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT trả lời về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch. Để triển khai thực hiện Công văn này, ngày 12/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 7080/VP-KTTC giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch tại Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu ...
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
 
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
 
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 1583/UBND-KTTC về ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
 
Ngày 06/3/2019 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1841/VPCP-KSTT về Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh