Tin Tức
Thứ 4, Ngày 31/07/2013, 10:50
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Vụ Địa phương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2013
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2014. Ngày 01/8/2013, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Vụ Địa phương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014...

Thực hiện theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/0213 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ngày 01/8/2013, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Vụ Địa phương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014...

 

 

Lượt người xem:  Views:   362
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức