Tin Tức
Thứ 3, Ngày 10/10/2017, 14:20
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2017
Nội dung báo cáo:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     43 DN và số vốn là: 503,200 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             8 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 23 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 3

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 100 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 22 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 172 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 468 DN với số vốn 6.402,635 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9% về số doanh nghiệp và gấp hai lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 81 doanh nghiệp với số vốn 508,953 tỷ đồng tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng gấp hai lần về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4752 DN, số vốn là: 60.486,510 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.422 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.405,458 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.084 doanh nghiệp và số vốn là:  42.261,508 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 246 doanh nghiệp và số vốn là 16.819,544 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 62.803 hộ và số vốn là:  7.324,299 tỷ đồng.Lượt người xem:  Views:   75
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức