Tin Tức
Thứ 5, Ngày 19/10/2017, 15:00
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/10/2017

Thảo luận về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018, cụ thể như sau:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: những mặt làm được, những hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân mặt làm được và nguyên nhân hạn chế.

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án ưu tiên; giải pháp thực hiện; những vấn đề đặt ra, định hướng, giải pháp chính của địa phương trong năm 2018.

Kế hoạch đầu tư công

- Kết quả thực hiện các nguồn vốn ngân sách, tiến độ thực hiện các dự án năm 2017.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn; những mặt làm được, chưa được và nguyên nhân trong triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2017.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; dự kiến danh mục các dự án đầu tư năm 2018.

Lượt người xem:  Views:   107
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức