Tin Tức
Thứ 4, Ngày 07/02/2018, 08:00
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/02/2018
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     67 DN và số vốn là: 293,102 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 4 DN với số vốn 96,016 (Tđ 4.219.230 USD)

Số DN giải thể:                              30 DN và số vốn là:   72,779 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  425 Hộ và  số vốn là:  98,297 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 32 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 213 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 64 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 283 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 40 lượt.

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 67 DN với số vốn  293,102 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 2 lần về số doanh nghiệp và tăng 64% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 30 doanh nghiệp với số vốn  72,779 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 3 lần về số doanh nghiệp và tăng 6,6 lần về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 4.883 DN, số vốn là: 69.313,085 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.384 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.280,850 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.246 doanh nghiệp và số vốn là:  50.372,980 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 253 doanh nghiệp và số vốn là 17.659,255 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 79,763 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 66.603 hộ,số vốn là: 7.693,699 tỷ đồng.Lượt người xem:  Views:   70
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức