Tin Tức
Thứ 6, Ngày 15/03/2019, 10:00
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2019
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     30 DN và số vốn là: 457,655 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                              3 DN và số vốn là:   1,5 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  283 Hộ và  số vốn là:  86,035 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 13 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 107 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 22 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 33 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 3 lượt.

 

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 102 DN với số vốn  1.198,620 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 7% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,5 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 28 doanh nghiệp với số vốn 54,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 38% về số doanh nghiệp và bằng 22% về vốn.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.286 DN, số vốn là: 96.886,211 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.291 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.047,902 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.703 doanh nghiệp và số vốn là:  52.889,941 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 292 doanh nghiệp và số vốn là 42.948,368 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 87,894 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 69.157 hộ,số vốn là: 8.926,046 tỷ đồng.

Lượt người xem:  Views:   479
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức