Tin Tức
Thứ 3, Ngày 06/08/2019, 11:00
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/08/2019
Chit iết như sau:

Công tác Đăng ký kinh doanh:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     55  DN và số vốn là: 429,250 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                              11 DN và số vốn là:   24,988 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  524 Hộ và  số vốn là:  136,418 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 36 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 172 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 27 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 61 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 19 lượt.

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 390 DN với số vốn  6.839 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,3 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 85 doanh nghiệp với số vốn 371,818 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 75% về số doanh nghiệp và bằng 83% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.524 DN, số vốn là: 99.843,921 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.311 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.037,833 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.908 doanh nghiệp và số vốn là:  54.430,971 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 304 doanh nghiệp và số vốn là 44.373,617 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh 01 doanh nghiệp và số vốn là 1,5 tỷ đồng

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 91,893 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 71.401 hộ,số vốn là: 9.567 tỷ đồng.

     2. Công tác tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ tháng trước chuyển sang: 7 hồ sơ.

Hồ sơ đã nhận trong tháng:   353 hồ sơ. Tổng số hồ sơ xử lý: 360 hồ sơ

Hồ sơ đã xử lý và kết thúc:    354 hồ sơ.

Hồ sơ rút: 0

Hồ sơ đang trong thời gian xử lý: 6 hồ sơ.

Đúng và trước hạn: 354 hồ sơ, đạt 100%.

Lượt người xem:  Views:   791
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức