Tin Tức
Thứ 4, Ngày 25/09/2019, 17:00
Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2019
Ngày 20/8/2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tây Ninh có Văn bản số 871-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện Nghị quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Văn bản số 871-CV/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Nghị quyết số 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Lượt người xem:  Views:   221
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức