Tin Tức
 
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
 
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế. Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã. Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018. Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018. Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên). Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
 
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
 
​BC PCTN quy 3-2018_Signed.pdf
 
​BC PCTN 9 thang-2018_Signed.pdf
 
​Bao cao GQKNTC Quy III.2018_Signed.pdf
 
​BAO CAO QUY III NAM 2018_Signed.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu ThànhHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm
9/20/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Để triển khai thực hiện Quyết định số 1391/QĐ-UBND  ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2251/UBND-KTN ngày 14/9/2018 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp Công nghệ cao tại xã An Cơ, huyện Châu Thành.Toàn văn Quyết định và Văn bản hướng dẫn đính kèm
9/20/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
9/19/2018 4:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_19092018154356.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
9/19/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-09/cchc_Key_17092018153900.jpg
9/17/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấnThư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấn
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018.  Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
9/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThư mời cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã dự lớp tập huấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp theo công văn số 52/HTX-TH ngày 05/9/2018 về việc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã.

Thời gian: 03 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ từ 17 đến 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 255, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Mỗi hợp tác xã nông nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ quản lý, thành viên để tham dự lớp tập huấn, thời gian đăng ký là từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018.  Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ bố trí phòng ngủ, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên).

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định để lớp tập huấn đạt kết quả tốt.
9/14/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
9/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_12092018102625.jpg
9/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/PublishingImages/2018-09/qđ_Key_10092018143852.jpg
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
9/10/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III/2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134307.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-09/155125_tham_nhung_Key_07092018134446.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018Báo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo GQ Khiếu nại Tố cáo Quý III 2018/PublishingImages/2018-09/tocao-kn_Key_07092018135142.JPG
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018Báo cáo công tác thanh tra quý III/2018
9/7/2018 2:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo công tác thanh tra quý III/2018/PublishingImages/2018-09/thanhtra_Key_07092018135645.jpg
9/7/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tưKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 10 vụ

Cụ thể như sau:

  • Số vụ vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý: 10
  • Chủ yếu là Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định.../.


9/6/2018 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh từ  tháng 6/2018 đến tháng 7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư/PublishingImages/2018-09/tiensu-1407_Key_06092018083225.jpg
9/6/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
9/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)/PublishingImages/2018-09/lich cong tac tuan_Key_05092018163031.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2018)
9/5/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_29082018092244.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
8/29/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
​​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định 62/2013/QĐ-TTg(cánh đồng lớn)

​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định 62/2013/QĐ-TTg(cánh đồng lớn)

8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/PublishingImages/2018-09/bien-ban-cuoc-hop-5_Key_06092018094704.png
​​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định 62/2013/QĐ-TTg(cánh đồng lớn)
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh

​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 tại xã Tân Phú, xã Thạnh Đông, xã Suối Dây, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/PublishingImages/2018-09/bien-ban-cuoc-hop-5_Key_06092018094552.png
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình.

​Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình.

8/29/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/PublishingImages/2018-09/bien-ban-cuoc-hop-5_Key_06092018095044.png
Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình.
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo; Tin tức sự kiệnTinLịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018/PublishingImages/2018-08/16121303_Key_28082018135228.png
Lịch tiếp Công Dân tại sở KH&ĐT năm 2018
8/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên Toàn Đại ThắngHủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên Toàn Đại Thắng
Cụ thể như tài liệu đính kèm
8/22/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinHủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Một thành viên Toàn Đại Thắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cụ thể như tài liệu đính kèm
8/22/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp đối với Công ty TNHH Tấn Đại ThànhThông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp đối với Công ty TNHH Tấn Đại Thành
Thông tin chi tiết như sau:
8/22/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo về việc vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp đối với Công ty TNHH Tấn Đại Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin chi tiết như sau:
8/22/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mạiThông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Để thực hiện Thông báo này, ngày 20/8/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 4492/VP-KTTC giao đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 291/TB-VPCP.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị khai thác văn bản nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.
8/22/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Để thực hiện Thông báo này, ngày 20/8/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 4492/VP-KTTC giao đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 291/TB-VPCP.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Thông báo số 291/TB-VPCP về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một của quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị khai thác văn bản nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.
8/22/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanhThông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh
Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
8/22/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
8/22/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
8/22/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_key_15082018110153_jpg_Key_27082018085107.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
8/22/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
8/15/2018 12:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_15082018110153.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
8/15/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 08/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số985/QĐ-TTg về  Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8/10/2018 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinQuyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số985/QĐ-TTg về  Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8/10/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
8/8/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_08082018093340.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 6/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
8/8/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
8/1/2018 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)/PublishingImages/2018-08/lich cong tac tuan_Key_01082018132242.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
8/1/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)
7/26/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_26072018104248.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/7/2018  đến ngày 27/7/2018)
7/26/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
7/18/2018 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_18072018142800.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
7/18/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng
Ngày 11/7/2018 Tổ tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng
7/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinKế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/7/2018 Tổ tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham mưu, xử lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng
7/16/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
7/11/2018 9:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)/PublishingImages/2018-07/lich cong tac tuan_Key_12072018200609.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
7/11/2018 9:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next