Tin Tức - Báo Cáo SKHĐT
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh. Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; 3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau: a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên; b- Đáp ứng tiêu chí sau: - Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; - Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; - Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; - Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù. Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung như sau:
 
​Bc thang 01 phuong huong thang 02_Signed.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
3/14/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)/PublishingImages/2018-03/lich cong tac tuan_Key_14032018090104.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
3/14/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVVThông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnThông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
3/7/2018 8:30 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
3/7/2018 8:30 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
3/7/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)/PublishingImages/2018-03/lich cong tac tuan_Key_07032018100221.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
3/7/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 2 năm 2018Báo cáo công tác ĐKKD tháng 2 năm 2018
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 28 DN và số vốn là: 181,50 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 01 DN với số vốn 68,250 tỷ đồng (Tđ 3.000.000 USD)

Số DN giải thể: 43 DN[1] và số vốn là:   173,015 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  253 Hộ và  số vốn là:  65,757 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 14 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 105 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD:  13 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp:  161hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 7 lượt.

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 95 DN với số vốn  474,252 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 28% về số doanh nghiệp và bằng 54% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 73 doanh nghiệp với số vốn  245,794 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 11 lần về số doanh nghiệp và tăng gấp12 lần về vốn. (Lũy kế tháng 1/2018 và tháng 02/2018 có 45 doanh nghiệp bị thu hồi với số vốn 195.800 triệu đồng)

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 4.867 DN, số vốn là: 69.630,770 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.357 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.1202535 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.257 doanh nghiệp và số vốn là:  50.744,080 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 253 doanh nghiệp và số vốn là 17.684,155 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 81,913[2] tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 64.496 hộ,số vốn là: 7.751,647 tỷ đồng.[1] Trong tháng có 43 doanh nghiệp giải thể có 29 doanh nghiệp bị thu hồi do vi phạm với số vốn 154.800 triệu đồng. .

[2] QTDND Châu Thành tăng 2.600 triệu đồng; Long Thành Bắc 700 tr; Thái Bình 700tr; hiệp Tân 200tr; Hiệp Ninh 200tr; Hiệp Thạnh 50 tr.

3/2/2018 8:45 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTBáo cáo công tác ĐKKD tháng 2 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
3/2/2018 8:45 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
2/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)/PublishingImages/2018-02/lich cong tac tuan_Key_28022018094236.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
2/28/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
2/21/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
2/21/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
2/7/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)/PublishingImages/2018-02/lich cong tac tuan_Key_07022018090626.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
2/7/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018Báo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     67 DN và số vốn là: 293,102 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 4 DN với số vốn 96,016 (Tđ 4.219.230 USD)

Số DN giải thể:                              30 DN và số vốn là:   72,779 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  425 Hộ và  số vốn là:  98,297 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 32 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 213 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 64 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 283 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 40 lượt.

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 67 DN với số vốn  293,102 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 2 lần về số doanh nghiệp và tăng 64% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 30 doanh nghiệp với số vốn  72,779 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 3 lần về số doanh nghiệp và tăng 6,6 lần về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 4.883 DN, số vốn là: 69.313,085 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.384 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.280,850 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.246 doanh nghiệp và số vốn là:  50.372,980 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 253 doanh nghiệp và số vốn là 17.659,255 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 79,763 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 66.603 hộ,số vốn là: 7.693,699 tỷ đồng.2/7/2018 8:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
2/7/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1/31/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1/31/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
1/30/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)/PublishingImages/2018-01/lich cong tac tuan_Key_31012018081536.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
1/30/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)
1/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)/PublishingImages/2018-01/lich cong tac tuan_Key_24012018075909.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)
1/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
1/19/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên;
b- Đáp ứng tiêu chí sau:
- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
- Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
- Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.


1/19/2018 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên;
b- Đáp ứng tiêu chí sau:
- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
- Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
- Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.


1/19/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.! Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.!
Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.!
1/16/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinBưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.! /PublishingImages/2018-01/buudien_TN_Key_18012018132629.jpg
Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.!
1/16/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC(Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
1/16/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)/PublishingImages/2018-01/lich cong tac tuan_Key_24012018080127.jpg
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC(Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
1/16/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc hoàn chỉnh hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2017Thông báo về việc hoàn chỉnh hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2017
12/27/2017 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnThông báo về việc hoàn chỉnh hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
12/26/2017 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/26/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017Tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017
Ngày 28/11/2017 Văn phòng chính phủ có Van bản số 12689/VPCP-ĐM
11/30/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/11/2017 Văn phòng chính phủ có Van bản số 12689/VPCP-ĐM
11/30/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạoThông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạo
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạo
11/29/2017 3:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạo tạo
11/29/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 về Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 về Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017
Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày về Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017
11/16/2017 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 về Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày về Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017
11/16/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 10 năm 2017Báo cáo công tác ĐKKD tháng 10 năm 2017
Nội dung báo cáo  như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     47 DN và số vốn là: 900,330 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             13 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 53 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 3

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 135 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 32 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 223 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 515 DN với số vốn 7.302,965 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 8% về số doanh nghiệp và gấp 2,5 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 94 doanh nghiệp với số vốn 543,953 tỷ đồng tăng 24% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,5 lần về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4.786 DN[1], số vốn là: 64.311,205 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.412 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.332,746 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.125 doanh nghiệp và số vốn là:  45.443,592 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 249 doanh nghiệp và số vốn là 17.534,867 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 63.156 hộ và số vốn là:  7.400,605 tỷ đồng.
11/6/2017 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTBáo cáo công tác ĐKKD tháng 10 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo  như sau:
11/6/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh

​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất, gia công đàn cầy và phụ liệu dùng trong đèn cầy cảu Công ty CP XNK Thương mại Toàn Cầu Song Toàn Cầu

10/31/2017 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh

​Thống nhất ý kiến để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng-Khu dịch vụ tiện ích tại khu đất Trung tâm Thể dục thể thao huyện Hòa Thành.

10/30/2017 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh

Để rà soát lại nội dung chi tiết Chương trình Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch( Chương trình ) năm 2018Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm 2017 và thống nhất nội dung Chương trình năm 2018 ​

10/30/2017 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ của Công ty CP Karta về việc xin chủ trương thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư dự án: 20 tỷ đồng tại ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giấy mời họp số 2189/GM-SKHĐT về việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương đầu tư trong lĩnh vực giáo dục của Công ty CP Karta. Tuy nhiên do lãnh đạo Sở có công việc đột xuất vào thời gian này nên cuộc họp tạm hoãn.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan dự họp

10/30/2017 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh

Thảo luận về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018, cụ thể như sau:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: những mặt làm được, những hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân mặt làm được và nguyên nhân hạn chế.

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án ưu tiên; giải pháp thực hiện; những vấn đề đặt ra, định hướng, giải pháp chính của địa phương trong năm 2018.

Kế hoạch đầu tư công

- Kết quả thực hiện các nguồn vốn ngân sách, tiến độ thực hiện các dự án năm 2017.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn; những mặt làm được, chưa được và nguyên nhân trong triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2017.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; dự kiến danh mục các dự án đầu tư năm 2018.

10/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Đô Thành về việc xin chủ trương đầu tư dự án khu tổ hợp phục vụ thể thao Tây Ninh, tổng diện tích 16.850 m2, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng tại Sân vận động Tây Ninh, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

10/10/2017 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và công ty họp thống nhất ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 8 năm 2017Báo cáo công tác ĐKKD tháng 8 năm 2017
Nội dung báo cáo:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     63 DN và số vốn là: 830,610 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             15 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 42 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 5

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 154 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 38 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 236 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 425 DN với số vốn 5.899,435 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10% về số doanh nghiệp và gấp hai lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 73 doanh nghiệp với số vốn 489,528 tỷ đồng tăng 24% về số doanh nghiệp và tăng gấp hai lần về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4697DN, số vốn là: 56.933,058 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.424 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.416,058 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.049 doanh nghiệp và số vốn là:  41.987,760 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 244 doanh nghiệp và số vốn là 13.529,240 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 62.445 hộ và số vốn là:  7.241,411 tỷ đồng.10/10/2017 2:20 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 8 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo:
10/10/2017 2:20 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017Báo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017
Nội dung báo cáo:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     43 DN và số vốn là: 503,200 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             8 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 23 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 3

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 100 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 22 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 172 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 468 DN với số vốn 6.402,635 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9% về số doanh nghiệp và gấp hai lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 81 doanh nghiệp với số vốn 508,953 tỷ đồng tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng gấp hai lần về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4752 DN, số vốn là: 60.486,510 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.422 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.405,458 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.084 doanh nghiệp và số vốn là:  42.261,508 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 246 doanh nghiệp và số vốn là 16.819,544 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 62.803 hộ và số vốn là:  7.324,299 tỷ đồng.10/10/2017 2:20 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo:
10/10/2017 2:20 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next