A. CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1. Dự toán Ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân
2. Dự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định
3. Quyết toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn
4. Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách trong năm
B. CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CỦA SỞ KHĐT (Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 C. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: Kinh tế xã hội - Tài chính Ngân sách - Đầu tư


 
Tin Tức - Báo Cáo SKHĐT
 
Chit iết như sau:
 
Nội dung chi tiết như sau:
 
Chi tiết theo tài liệu đính kèm:
 
Chi tiết như sau:
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Báo cáo ĐKKD THÁNG 12/2018
 
Báo cáo kết quả thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển KT-XH tỉnh Tây Ninh về nguồn nhân lực năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
 
​BC PCTN quy 3-2018_Signed.pdf
 
​BC PCTN 9 thang-2018_Signed.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
9/11/2019 12:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
9/11/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
9/4/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)/PublishingImages/2019-09/lich cong tac tuan_Key_04092019085947.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
9/4/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Công Khai Ngân SáchCông Khai Ngân Sách
8/28/2019 5:00 PMĐã ban hànhCông Khai Ngân SáchBài viếtCông Khai Ngân Sách/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
8/28/2019 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_28082019103458.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
8/28/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
8/21/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_22082019084551.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
8/21/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
8/15/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_15082019090407.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
8/15/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
8/8/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_08082019080928.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
8/8/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019
Chit iết như sau:

Công tác Đăng ký kinh doanh:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     55  DN và số vốn là: 429,250 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                              11 DN và số vốn là:   24,988 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  524 Hộ và  số vốn là:  136,418 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 36 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 172 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 27 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 61 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 19 lượt.

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 390 DN với số vốn  6.839 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,3 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 85 doanh nghiệp với số vốn 371,818 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 75% về số doanh nghiệp và bằng 83% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.524 DN, số vốn là: 99.843,921 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.311 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.037,833 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.908 doanh nghiệp và số vốn là:  54.430,971 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 304 doanh nghiệp và số vốn là 44.373,617 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh 01 doanh nghiệp và số vốn là 1,5 tỷ đồng

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 91,893 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 71.401 hộ,số vốn là: 9.567 tỷ đồng.

     2. Công tác tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ tháng trước chuyển sang: 7 hồ sơ.

Hồ sơ đã nhận trong tháng:   353 hồ sơ. Tổng số hồ sơ xử lý: 360 hồ sơ

Hồ sơ đã xử lý và kết thúc:    354 hồ sơ.

Hồ sơ rút: 0

Hồ sơ đang trong thời gian xử lý: 6 hồ sơ.

Đúng và trước hạn: 354 hồ sơ, đạt 100%.

8/6/2019 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chit iết như sau:
8/6/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường cho doanh nghiệpThông báo thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường cho doanh nghiệp
Hiện Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường, nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến doanh nghiệp nội dung chương trình, cụ thể theo tài liệu đính kèm:
8/6/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnThông báo thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường cho doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hiện Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường, nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến doanh nghiệp nội dung chương trình, cụ thể theo tài liệu đính kèm:
8/6/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
7/30/2019 5:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)/PublishingImages/2019-07/lich cong tac tuan_Key_30072019164951.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
7/30/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
7/25/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
7/25/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
7/17/2019 12:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)/PublishingImages/2019-07/lich cong tac tuan_Key_17072019111454.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
7/17/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
7/4/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)/PublishingImages/2019-07/lich cong tac tuan_Key_04072019075840.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
7/4/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)
6/26/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)/PublishingImages/2019-06/lich cong tac tuan_Key_26062019095445.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)
6/26/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
6/19/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)/PublishingImages/2019-06/lich cong tac tuan_Key_19062019075449.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
6/19/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)
6/5/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)/PublishingImages/2019-06/lich cong tac tuan_Key_05062019080550.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)
6/5/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Hiến máu nhân đạo – Nghĩa cử cao đẹp của công chức sở KHĐT Tây NinhHiến máu nhân đạo – Nghĩa cử cao đẹp của công chức sở KHĐT Tây Ninh
 Hiến máu tình nguyện giờ đây không còn xa lạ đối với mỗi người từ sinh viên trên giảng đường cho đến cán bộ, công chức ,người lao động. Với thông điệp “Giọt máu cho đi – Cuộc đời ở lại”.

Bà Huỳnh Nguyên Hiếu Thảo, Bí thư Đoàn Sở KHĐT cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, và thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Sở. Mỗi người đều nhận thức được nghĩa cử cao đẹp về Hiến máu tình nguyện. Bởi hằng giờ, hằng ngày, trên cả nước có rất nhiều bệnh nhân gặp phải những hoàn cảnh khó khăn bởi không đủ lượng máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu, vì thế họ cần lắm những giọt máu nghĩa tình. Chỉ cần một giọt máu của chúng ta cho đi nghĩa là ta đã trao cho họ một chút hi vọng, thậm chí ta có thể giữ họ lại.

hiến máu.jpg

hiến máu1.jpg

Hiểu thấu hết ý nghĩa của việc hiến máu trên, Ông Nguyễn Hữu Hòa – Công chức Sở KHĐT cho biết:“Đây đã là lần thứ "n" tôi thực hiện công tác Hiến máu(do đi nhiều lần không nhớ rõ số lượng)hienmau3.jpg

. Hiến máu nghĩa là cho đi và cứu được một mạng người, nhằm để lan truyền nghĩa cử đẹp giúp đỡ nhiều bệnh nhân, trở thành một tấm gương để mọi người nhất là các bạn trẻ, thanh niên có thể lấy đó làm động lực tham gia.”

5/30/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnPhóng sựHiến máu nhân đạo – Nghĩa cử cao đẹp của công chức sở KHĐT Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Hiến máu tình nguyện giờ đây không còn xa lạ đối với mỗi người từ sinh viên trên giảng đường cho đến cán bộ, công chức ,người lao động. Với thông điệp “Giọt máu cho đi – Cuộc đời ở lại”.
5/30/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
5/29/2019 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)/PublishingImages/2019-05/lich cong tac tuan_Key_29052019100621.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
5/29/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)
5/22/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)/PublishingImages/2019-05/lich cong tac tuan_Key_22052019144921.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)
5/22/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019)
5/16/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019)/PublishingImages/2019-05/lich cong tac tuan_Key_16052019143619.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019)
5/16/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
​Vào lúc 9h ngày 25/04/2019 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 529/UBND-KTTC ngày 25/3/2019 về phối hợp tham mưu UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư xăng dầu trên địa bàn tỉnh, qua đó chỉ đạo các sở ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành trả lời ý kiến, đảm bảo theo thời gian quy định.

5/13/2019 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Vào lúc 9h ngày 25/04/2019 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư xăng dầu trên địa bàn tỉnh
5/13/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019)
5/8/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019)/PublishingImages/2019-05/lich cong tac tuan_Key_08052019093645.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019)
5/8/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 03/5/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 03/5/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 03/5/2019)
5/2/2019 5:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 03/5/2019)/PublishingImages/2019-05/lich cong tac tuan_Key_02052019160905.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 03/5/2019)
5/2/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
4/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)/PublishingImages/2019-04/lich cong tac tuan_Key_17042019094115.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
4/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác đăngký kinh doanh tháng 3Báo cáo công tác đăngký kinh doanh tháng 3
Nội dung chi tiết như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     61 DN và số vốn là: 446,640 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                              7 DN và số vốn là:   8,350 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  458 Hộ và  số vốn là:  130,127 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 20 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 193 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 46 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 77 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 3 lượt.

 

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 163 DN với số vốn  1.645,260 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 21% về số doanh nghiệp và tăng 53% về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 35 doanh nghiệp với số vốn 62,850 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 45% về số doanh nghiệp và bằng 25% về vốn.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.340 DN, số vốn là: 98.632,605 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.297 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.055,002 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.748 doanh nghiệp và số vốn là:  53.653,335 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 295 doanh nghiệp và số vốn là 43.924,268 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 88,894 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 69.553 hộ,số vốn là: 9.043,124 tỷ đồng.

4/16/2019 3:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTBáo cáo công tác đăngký kinh doanh tháng 3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung chi tiết như sau:
4/16/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2019Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2019
Chi tiết theo tài liệu đính kèm:
4/16/2019 3:00 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTDanh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết theo tài liệu đính kèm:
4/16/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 3 năm 2019Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 3 năm 2019
Chi tiết như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     61 DN và số vốn là: 446,640 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                              7 DN và số vốn là:   8,350 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  458 Hộ và  số vốn là:  130,127 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 20 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 193 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 46 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 77 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 3 lượt.

 

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 163 DN với số vốn  1.645,260 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 21% về số doanh nghiệp và tăng 53% về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 35 doanh nghiệp với số vốn 62,850 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 45% về số doanh nghiệp và bằng 25% về vốn.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.340 DN, số vốn là: 98.632,605 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.297 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.055,002 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.748 doanh nghiệp và số vốn là:  53.653,335 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 295 doanh nghiệp và số vốn là 43.924,268 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 88,894 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 69.553 hộ,số vốn là: 9.043,124 tỷ đồng.

4/16/2019 2:55 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTBáo cáo đăng ký kinh doanh tháng 3 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết như sau:
4/16/2019 2:55 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)
4/10/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)/PublishingImages/2019-04/lich cong tac tuan_Key_10042019081240.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)
4/10/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)
4/3/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)/PublishingImages/2019-04/lich cong tac tuan_Key_03042019084308.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019)
4/3/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng 
Ngày 20/3/2019 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 104/TB-VPCP về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng 
3/28/2019 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/3/2019 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 104/TB-VPCP về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng 
3/28/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next