Tin Tức - Báo Cáo SKHĐT
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh. Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau: a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; 3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau: a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên; b- Đáp ứng tiêu chí sau: - Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; - Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; - Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; - Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước. Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù. Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
 
Nội dung báo cáo như sau:
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung báo cáo:
 
Nội dung như sau:
 
​Bc thang 01 phuong huong thang 02_Signed.pdf
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
6/20/2018 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)/PublishingImages/2018-06/lich cong tac tuan_Key_20062018112033.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
6/20/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
6/13/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)/PublishingImages/2018-06/lich cong tac tuan_Key_13062018112311.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
6/13/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại khu đất dọc QL22B và ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây NinhTiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại khu đất dọc QL22B và ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1375/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại khu đất dọc QL22B và ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Đính kèm Văn bản
6/12/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại khu đất dọc QL22B và ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1375/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại khu đất dọc QL22B và ven sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Đính kèm Văn bản
6/12/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018)
6/6/2018 7:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018)/PublishingImages/2018-06/lich cong tac tuan_Key_06062018063744.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 8/6/2018)
6/6/2018 7:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
5/31/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)/PublishingImages/2018-05/lich cong tac tuan_Key_31052018074714.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
5/31/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)
5/16/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)/PublishingImages/2018-05/lich cong tac tuan_Key_16052018091743.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)
5/16/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 11/5/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 11/5/2018)
5/9/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 11/5/2018)/PublishingImages/2018-05/lich cong tac tuan_Key_09052018092034.jpg
5/9/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)
4/26/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)/PublishingImages/2018-04/lich cong tac tuan_Key_26042018080107.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)
4/26/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
4/19/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)/PublishingImages/2018-04/lich cong tac tuan_Key_19042018072843.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
4/19/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi BàTiêu chí mời gọi đầu tư dự án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Bà
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 817/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Bà
4/12/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTiêu chí mời gọi đầu tư dự án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Bà/PublishingImages/2018-04/NUI BA DEN_Key_12042018135253.jpg
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 817/UBND-KTTC về Tiêu chí mời gọi đầu tư dự án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Bà
4/12/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 13/4/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 13/4/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 13/4/2018)
4/11/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 13/4/2018)/PublishingImages/2018-04/lich cong tac tuan_Key_11042018083019.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 13/4/2018)
4/11/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/4/2018)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/4/2018)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/4/2018)
4/4/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/4/2018)/PublishingImages/2018-04/lich cong tac tuan_Key_04042018075319.jpg
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/4/2018)
4/4/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/4/2018)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/4/2018)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/4/2018)
3/28/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/4/2018)/PublishingImages/2018-03/lich cong tac tuan_Key_28032018073727.jpg
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/4/2018)
3/28/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 19/03/2017 đến ngày 23/03/2017)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 19/03/2017 đến ngày 23/03/2017)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 19/03/2017 đến ngày 23/03/2017)
3/21/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 19/03/2017 đến ngày 23/03/2017)/PublishingImages/2018-03/lich cong tac tuan_Key_21032018091752.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 19/03/2017 đến ngày 23/03/2017)
3/21/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
3/14/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)/PublishingImages/2018-03/lich cong tac tuan_Key_14032018090104.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)
3/14/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVVThông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnThông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo như sau:
3/7/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019Thông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
3/7/2018 8:30 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinThông báo khảo sát nhu cầu và đăng ký tham gia các lớp đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa năm 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp nêu ý kiến về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nội dung thông tin doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong năm 2018 -2019.
3/7/2018 8:30 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
3/7/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)/PublishingImages/2018-03/lich cong tac tuan_Key_07032018100221.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 9/3/2018)
3/7/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 2 năm 2018Báo cáo công tác ĐKKD tháng 2 năm 2018
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 28 DN và số vốn là: 181,50 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 01 DN với số vốn 68,250 tỷ đồng (Tđ 3.000.000 USD)

Số DN giải thể: 43 DN[1] và số vốn là:   173,015 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  253 Hộ và  số vốn là:  65,757 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 14 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 105 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD:  13 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp:  161hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 7 lượt.

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 95 DN với số vốn  474,252 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 28% về số doanh nghiệp và bằng 54% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 73 doanh nghiệp với số vốn  245,794 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 11 lần về số doanh nghiệp và tăng gấp12 lần về vốn. (Lũy kế tháng 1/2018 và tháng 02/2018 có 45 doanh nghiệp bị thu hồi với số vốn 195.800 triệu đồng)

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 4.867 DN, số vốn là: 69.630,770 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.357 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.1202535 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.257 doanh nghiệp và số vốn là:  50.744,080 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 253 doanh nghiệp và số vốn là 17.684,155 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 81,913[2] tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 64.496 hộ,số vốn là: 7.751,647 tỷ đồng.[1] Trong tháng có 43 doanh nghiệp giải thể có 29 doanh nghiệp bị thu hồi do vi phạm với số vốn 154.800 triệu đồng. .

[2] QTDND Châu Thành tăng 2.600 triệu đồng; Long Thành Bắc 700 tr; Thái Bình 700tr; hiệp Tân 200tr; Hiệp Ninh 200tr; Hiệp Thạnh 50 tr.

3/2/2018 8:45 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTBáo cáo công tác ĐKKD tháng 2 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
3/2/2018 8:45 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
2/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)/PublishingImages/2018-02/lich cong tac tuan_Key_28022018094236.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 26/2/2018 đến 2/3/2018)
2/28/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
2/21/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
2/21/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
2/7/2018 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)/PublishingImages/2018-02/lich cong tac tuan_Key_07022018090626.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 9/2/2018)
2/7/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018Báo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     67 DN và số vốn là: 293,102 Tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp FDI: 4 DN với số vốn 96,016 (Tđ 4.219.230 USD)

Số DN giải thể:                              30 DN và số vốn là:   72,779 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  425 Hộ và  số vốn là:  98,297 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 32 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 213 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 64 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 283 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 40 lượt.

Lũy kế năm 2018: số doanh nghiệp đăng ký mới: 67 DN với số vốn  293,102 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 2 lần về số doanh nghiệp và tăng 64% số vốn; số doanh nghiệp giải thể 30 doanh nghiệp với số vốn  72,779 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gấp 3 lần về số doanh nghiệp và tăng 6,6 lần về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 4.883 DN, số vốn là: 69.313,085 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.384 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.280,850 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.246 doanh nghiệp và số vốn là:  50.372,980 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 253 doanh nghiệp và số vốn là 17.659,255 tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 79,763 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 66.603 hộ,số vốn là: 7.693,699 tỷ đồng.2/7/2018 8:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 1 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
2/7/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1/31/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinNghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1/31/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
1/30/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)/PublishingImages/2018-01/lich cong tac tuan_Key_31012018081536.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 2/2/2018)
1/30/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)
1/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)/PublishingImages/2018-01/lich cong tac tuan_Key_24012018075909.jpg
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018)
1/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
1/19/2018 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên;
b- Đáp ứng tiêu chí sau:
- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
- Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
- Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.


1/19/2018 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
Về điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Nghị định quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Còn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
Về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Nghị định quy định, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
1- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
2- Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
3- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
a- Điều kiện quy định tại điểm 2,3 ở trên;
b- Đáp ứng tiêu chí sau:
- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
- Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
- Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Còn trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì phải đáp ứng các điều kiện giống trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn thì xem xét cấp phép thực thiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam; sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hành; sách, báo và tạp chí thì xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.


1/19/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.! Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.!
Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.!
1/16/2018 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinBưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.! /PublishingImages/2018-01/buudien_TN_Key_18012018132629.jpg
Bưu điện tỉnh Tây Ninh thông báo về việc thay đổi giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.!
1/16/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)Lịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC(Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
1/16/2018 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám Đốc (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)/PublishingImages/2018-01/lich cong tac tuan_Key_24012018080127.jpg
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC(Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)
1/16/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next