Tin Tức - Lịch làm việc của Ban Giám Đốc
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
 
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
12/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)/PublishingImages/2019-12/lich cong tac tuan_Key_12122019144606.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
12/11/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
12/4/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)/PublishingImages/2019-12/lich cong tac tuan_Key_04122019073820.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
12/4/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
11/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcBài viếtLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)/PublishingImages/2019-11/lich cong tac tuan_Key_28112019084554.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
11/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
11/22/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)/PublishingImages/2019-11/lich cong tac tuan_Key_22112019075949.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
11/22/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạchTriển khai thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch
Ngày 29/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT trả lời về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch.
 Để triển khai thực hiện Công văn này, ngày 12/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 7080/VP-KTTC giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch tại Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, có ý kiến về dự án đầu tư theo thẩm quyền quản lý của ngành.
11/21/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch/PublishingImages/2019-11/dien mat troi_Key_21112019164024.jpg
Ngày 29/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT trả lời về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch.
 Để triển khai thực hiện Công văn này, ngày 12/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 7080/VP-KTTC giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch tại Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, có ý kiến về dự án đầu tư theo thẩm quyền quản lý của ngành.
11/21/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
10/30/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_30102019144905.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
10/30/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa raXét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra

​Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Công văn số 3127/BTTTT-THH ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019, trong đó theo tinh thần của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận thành tích của các tập thể có nhiều thành tích trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đóng góp vào sự phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Đến cuối năm 2019, các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trước ngày 10/12/2019 (theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại liên hệ: 0276.3813.222 (phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông; Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn.)

Để việc thúc đẩy ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số theo định hướng của Chính phủ, việc trao Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông là sự ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp, công ty trong việc cùng đồng hành với Chính quyền thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Quốc gia.

CT05.pdf3127-BTTTT-THH.pdf


10/28/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinXét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra/PublishingImages/2019-10/629_Key_28102019084413.jpg
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra
10/28/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
10/23/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_23102019142642.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
10/23/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
10/16/2019 4:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_16102019153207.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
10/16/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
10/9/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_09102019073434.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
10/9/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
10/2/2019 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_02102019100042.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
10/2/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)
Ngày 20/8/2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tây Ninh có Văn bản số 871-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện Nghị quyết.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Văn bản số 871-CV/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Nghị quyết số 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
9/25/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTriển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/8/2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tây Ninh có Văn bản số 871-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện Nghị quyết.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Văn bản số 871-CV/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Nghị quyết số 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
9/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
9/25/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)/PublishingImages/2019-09/lich cong tac tuan_Key_25092019085439.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
9/25/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)
9/18/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)/PublishingImages/2019-09/lich cong tac tuan_Key_18092019084353.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)
9/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
9/11/2019 12:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
9/11/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
9/4/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)/PublishingImages/2019-09/lich cong tac tuan_Key_04092019085947.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 2/9/2019 đến ngày 6/9/2019)
9/4/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Công Khai Ngân SáchCông Khai Ngân Sách
8/28/2019 5:00 PMĐã ban hànhCông Khai Ngân SáchBài viếtCông Khai Ngân Sách/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
8/28/2019 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_28082019103458.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
8/28/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
8/21/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_22082019084551.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
8/21/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
8/15/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_15082019090407.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)
8/15/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
8/8/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)/PublishingImages/2019-08/lich cong tac tuan_Key_08082019080928.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019)
8/8/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019
Chit iết như sau:

Công tác Đăng ký kinh doanh:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     55  DN và số vốn là: 429,250 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                              11 DN và số vốn là:   24,988 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  524 Hộ và  số vốn là:  136,418 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 36 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 172 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 27 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 61 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 19 lượt.

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 390 DN với số vốn  6.839 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,3 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 85 doanh nghiệp với số vốn 371,818 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 75% về số doanh nghiệp và bằng 83% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.524 DN, số vốn là: 99.843,921 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.311 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.037,833 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.908 doanh nghiệp và số vốn là:  54.430,971 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 304 doanh nghiệp và số vốn là 44.373,617 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh 01 doanh nghiệp và số vốn là 1,5 tỷ đồng

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 91,893 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 71.401 hộ,số vốn là: 9.567 tỷ đồng.

     2. Công tác tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ tháng trước chuyển sang: 7 hồ sơ.

Hồ sơ đã nhận trong tháng:   353 hồ sơ. Tổng số hồ sơ xử lý: 360 hồ sơ

Hồ sơ đã xử lý và kết thúc:    354 hồ sơ.

Hồ sơ rút: 0

Hồ sơ đang trong thời gian xử lý: 6 hồ sơ.

Đúng và trước hạn: 354 hồ sơ, đạt 100%.

8/6/2019 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐT; Tin tức sự kiệnTinBáo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chit iết như sau:
8/6/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường cho doanh nghiệpThông báo thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường cho doanh nghiệp
Hiện Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường, nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến doanh nghiệp nội dung chương trình, cụ thể theo tài liệu đính kèm:
8/6/2019 10:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnThông báo thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường cho doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hiện Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai chương trình thí điểm đánh giá đóng góp môi trường, nhằm khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến doanh nghiệp nội dung chương trình, cụ thể theo tài liệu đính kèm:
8/6/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
7/30/2019 5:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)/PublishingImages/2019-07/lich cong tac tuan_Key_30072019164951.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
7/30/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
7/25/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)
7/25/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
7/17/2019 12:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)/PublishingImages/2019-07/lich cong tac tuan_Key_17072019111454.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
7/17/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
7/4/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)/PublishingImages/2019-07/lich cong tac tuan_Key_04072019075840.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)
7/4/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)
6/26/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)/PublishingImages/2019-06/lich cong tac tuan_Key_26062019095445.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)
6/26/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
6/19/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)/PublishingImages/2019-06/lich cong tac tuan_Key_19062019075449.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)
6/19/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)
6/5/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)/PublishingImages/2019-06/lich cong tac tuan_Key_05062019080550.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 03/6/2019 đến ngày 7/6/2019)
6/5/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next