Tin Tức - Tin tức sự kiện
 
Ngày 31/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố các quyết định nghỉ hưu đối với 02 đồng chí Hồ Thị Dẫn Phó Chánh Thanh tra Sở; đồng chí Đoàn Thị Lan Trưởng phòng Pháp chế và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư đối với đồng chí Nguyễn Việt Bình.
 
Sáng ngày 14/8/2017, với sự chủ trì của Thứ Trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị thảo luận về KH phát triển KTXH và Đầu tư công năm 2017 với các tỉnh thánh phố Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh tham dự gồm đồng chí Phạm Lưu Nhạn - PGĐ Sở, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, đ/c Phạm Hồng Thắm - Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển. Một số nội dung chủ yếu của Hội nghị: - Tiến độ báo cáo của các địa phương, tổng hợp về kết quả xử lýcác vấn đề chung do các địa phương kiến nghị đến nay, những vấn đề tiếp tục xử lý và các nội dung cần lưu ý khi xây dựng KH phát triển kTXH năm 2018. - Việc bố trí đủ vốn hoàn thành dự án theo chỉ đạo tại Công điện số 5525/CĐ-BKHĐT ngày 7/7/2017, những khó khăn, vướng mắc. - Dự kiến thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kTXH năm 2017 và KH năm 2018 - Những vấn đề khó khăn. vướng mắc trong thực hiện kế hoạch năm 2017, trong đó về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.
 
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (bao gồm các phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo) để các đơn vị thực hiện và gửi Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2017. Chi tiết các đơn vị liên hệ: Phòng Tổng hợp Quy hoạch. SĐT 0276.3822855
 
Ngày 14/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 630/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 
Ngày 24/4, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.
 
Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 
“Chúng ta đã bị dưa hấu mấy trận rồi, bây giờ đến thịt lợn, sắp tới còn bị cái gì nữa?”, Thủ tướng đặt vấn đề tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 và đề nghị rà soát ngay các quy hoạch, kế hoạch và tình hình sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, không được để xảy ra những trường hợp tương tự.
 
Ngày 25/4/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
 
​          Trong hai ngày 18, 19 tháng 12 năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Hội thao tổng kết phong trào thi đua khối các Sở Kế hoạch và Đầu tư Khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2016. Đến dự có Ông Nguyễn Trung Nam – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng – Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và đại diện lãnh đạo, cán ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 8 năm 2017Báo cáo công tác ĐKKD tháng 8 năm 2017
Nội dung báo cáo:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     63 DN và số vốn là: 830,610 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             15 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 42 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 5

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 154 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 38 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 236 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 425 DN với số vốn 5.899,435 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10% về số doanh nghiệp và gấp hai lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 73 doanh nghiệp với số vốn 489,528 tỷ đồng tăng 24% về số doanh nghiệp và tăng gấp hai lần về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4697DN, số vốn là: 56.933,058 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.424 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.416,058 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.049 doanh nghiệp và số vốn là:  41.987,760 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 244 doanh nghiệp và số vốn là 13.529,240 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 62.445 hộ và số vốn là:  7.241,411 tỷ đồng.10/10/2017 2:20 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 8 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo:
10/10/2017 2:20 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017Báo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017
Nội dung báo cáo:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     43 DN và số vốn là: 503,200 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             8 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 23 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 3

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 100 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 22 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 172 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 468 DN với số vốn 6.402,635 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9% về số doanh nghiệp và gấp hai lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 81 doanh nghiệp với số vốn 508,953 tỷ đồng tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng gấp hai lần về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4752 DN, số vốn là: 60.486,510 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.422 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.405,458 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 3.084 doanh nghiệp và số vốn là:  42.261,508 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 246 doanh nghiệp và số vốn là 16.819,544 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 62.803 hộ và số vốn là:  7.324,299 tỷ đồng.10/10/2017 2:20 PMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 9 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo:
10/10/2017 2:20 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017()Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017()
9/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017()/PublishingImages/2017-09/Untitled_Key_21092017143259.png
9/21/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 05/9/2017 đến 08/9/2017()Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 05/9/2017 đến 08/9/2017()
9/8/2017 4:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 05/9/2017 đến 08/9/2017()/PublishingImages/2017-09/Untitled_Key_08092017151606.png
9/8/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh công bố quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng HTĐTSở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh công bố quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng HTĐT
Ngày 31/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố các quyết định nghỉ hưu đối với 02 đồng chí Hồ Thị Dẫn Phó Chánh Thanh tra Sở; đồng chí Đoàn Thị Lan Trưởng phòng Pháp chế và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư đối với đồng chí Nguyễn Việt Bình.


31.8.2017.jpg

Cùng tham dự có các đồng chí Ban Giám đốc: Bùi Công Sơn, Hà Văn Cung, Phạm Lưu Nhạn, Nguyễn Thành Lân.


Phát biểu tại buổi lễ, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận những đóng góp, cống hiến cả về sức lực, trí tuệ và tâm huyết  của 02 đồng chí Dẫn, Lan đồng thời yêu cầu cán bộ bổ nhiệm lại cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan; đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Dẫn, Lan gửi lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Giám đốc và đồng nghiệp.

co dan co lan.jpg


Co Dan.jpg


9/1/2017 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinSở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh công bố quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng HTĐT/PublishingImages/2017-09/1234_Key_01092017143443.jpg
Ngày 31/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố các quyết định nghỉ hưu đối với 02 đồng chí Hồ Thị Dẫn Phó Chánh Thanh tra Sở; đồng chí Đoàn Thị Lan Trưởng phòng Pháp chế và bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư đối với đồng chí Nguyễn Việt Bình.
9/1/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)
8/31/2017 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)/PublishingImages/2017-08/Untitled_Key_31082017085135.png
8/31/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành  họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành  họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21/8/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương chuyển đổi mục tiêu dự án sản xuất cồn thực phẩm thành dự án nhà máy sản xuất phân vi sinh của Công ty CP Sản xuất Thương mại Cồn Thành Thành Công.

8/22/2017 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành  họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh /PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_22082017154059.JPG
8/22/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017)
8/22/2017 4:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017)/PublishingImages/2017-08/Untitled_Key_22082017155348.png
8/22/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Chủ trương đầu tư thực hiện dự án sản xuất, gia công sản phẩm bao bì giấy, giấy cacton và giấy cuộn các loạiChủ trương đầu tư thực hiện dự án sản xuất, gia công sản phẩm bao bì giấy, giấy cacton và giấy cuộn các loại
Ngày 16/8/2017, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cũng các Sở, ngành họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Bao bì giấy Đại Thuận Phát.

8/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinChủ trương đầu tư thực hiện dự án sản xuất, gia công sản phẩm bao bì giấy, giấy cacton và giấy cuộn các loại/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_18082017091832.JPG
8/18/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Tham mưu UBND tỉnh chủ trương đâu tưTham mưu UBND tỉnh chủ trương đâu tư
Ngày 15/8/2017, tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì phối hợp cùng các Sở ngành họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh về điều chỉnh hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê Hòa Bình của Công ty CP Khách Sạn Hòa Bình.

8/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinTham mưu UBND tỉnh chủ trương đâu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị đầu tưTham mưu UBND tỉnh về đề nghị đầu tư

​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  phối hợp cùng các lãnh đạo các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh về đề nghị đầu tư khu thương mại - dịch vụ khu du lịch quốc gia núi Bà Đen của Công ty CP Du lịch - Thương mại  Tây Ninh.

8/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinTham mưu UBND tỉnh về đề nghị đầu tư/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_18082017092807.JPG
8/18/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Họp xem xét giải quyết đề xuất của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà ĐenHọp xem xét giải quyết đề xuất của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 18/8/2017 ​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng lãnh đạo các Sở, ngành họp xem xét giải quyết đề xuất của Ban quản lý Khu du lịch núi Bà Đen.

8/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinHọp xem xét giải quyết đề xuất của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_18082017093807.JPG
8/18/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tưLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đề nghị xin chủ trương mở rộng diện tích đất thực hiện dự án của Công ty CP Lavifood.

8/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_18082017090659.JPG
8/18/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)
8/17/2017 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)/PublishingImages/2017-08/Untitled_Key_17082017133612.png
8/17/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Khảo sát thực tế địa điểm đầu tư  nhà máy chế biến tinh bột khoai mìKhảo sát thực tế địa điểm đầu tư  nhà máy chế biến tinh bột khoai mì

​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Sở, ngành và Doanh nghiệp kiểm tra thực tế địa điểm đầu tư  của DNTN Duy Linh vào lúc 14 giờ 00 ngày 15/8/2017.

8/14/2017 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinKhảo sát thực tế địa điểm đầu tư  nhà máy chế biến tinh bột khoai mì/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_14082017082430.JPG
8/14/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị thảo luận về KH phát triển KTXH và Đầu tư công năm 2017 với các tỉnh thành phố Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu LongBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị thảo luận về KH phát triển KTXH và Đầu tư công năm 2017 với các tỉnh thành phố Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long
Sáng ngày 14/8/2017, với sự chủ trì của Thứ Trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị thảo luận về KH phát triển KTXH và Đầu tư công năm 2017 với các tỉnh thánh phố Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh tham dự gồm đồng chí Phạm Lưu Nhạn - PGĐ Sở, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, đ/c Phạm Hồng Thắm - Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển.
Một số nội dung chủ yếu của Hội nghị:
- Tiến độ báo cáo của các địa phương, tổng hợp về kết quả xử lýcác vấn đề chung do các địa phương kiến nghị đến nay, những vấn đề tiếp tục xử lý và các nội dung cần lưu ý khi xây dựng KH phát triển kTXH năm 2018.
- Việc bố trí đủ vốn hoàn thành dự án theo chỉ đạo tại Công điện số 5525/CĐ-BKHĐT ngày 7/7/2017, những khó khăn, vướng mắc.
- Dự kiến thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kTXH năm 2017 và KH năm 2018
- Những vấn đề khó khăn. vướng mắc trong thực hiện kế hoạch năm 2017, trong đó về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.
8/14/2017 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị thảo luận về KH phát triển KTXH và Đầu tư công năm 2017 với các tỉnh thành phố Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long/PublishingImages/2017-08/20821360_1040154492753728_1396629417_o_Key_14082017084144.jpg
Sáng ngày 14/8/2017, với sự chủ trì của Thứ Trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị thảo luận về KH phát triển KTXH và Đầu tư công năm 2017 với các tỉnh thánh phố Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh tham dự gồm đồng chí Phạm Lưu Nhạn - PGĐ Sở, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch, đ/c Phạm Hồng Thắm - Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển.
Một số nội dung chủ yếu của Hội nghị:
- Tiến độ báo cáo của các địa phương, tổng hợp về kết quả xử lýcác vấn đề chung do các địa phương kiến nghị đến nay, những vấn đề tiếp tục xử lý và các nội dung cần lưu ý khi xây dựng KH phát triển kTXH năm 2018.
- Việc bố trí đủ vốn hoàn thành dự án theo chỉ đạo tại Công điện số 5525/CĐ-BKHĐT ngày 7/7/2017, những khó khăn, vướng mắc.
- Dự kiến thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kTXH năm 2017 và KH năm 2018
- Những vấn đề khó khăn. vướng mắc trong thực hiện kế hoạch năm 2017, trong đó về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.
8/14/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)Lịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)
8/11/2017 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc Ban Giám đốc (từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)/PublishingImages/2017-08/Untitled_Key_11082017095140.png
8/11/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì họp tham mưu UBND tỉnh về công tác xây dựng cơ bản.Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì họp tham mưu UBND tỉnh về công tác xây dựng cơ bản.

​Thực hiện Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 09/8/2017 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan bàn bạc, thống nhất tham mưu một số nội dung về công tác xây dựng cơ bản theo tinh thần kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh.

8/9/2017 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì họp tham mưu UBND tỉnh về công tác xây dựng cơ bản./PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_09082017135028.JPG
8/9/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Họp điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017Họp điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017

​Ngày 08/8/2017, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các Sở, ngành họp thống nhất về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017.

8/9/2017 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinHọp điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_09082017135609.JPG
8/9/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Họp thống nhất về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ thành phố Tây NinhHọp thống nhất về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ thành phố Tây Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/7/2017 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến về đề nghị xin chủ trương đầu tư tham mưu UBND tỉnh.

8/9/2017 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinHọp thống nhất về đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng chợ thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2017-08/SoKHDT_Key_09082017140157.JPG
8/9/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác ĐKKD tháng 7 năm2017Báo cáo công tác ĐKKD tháng 7 năm2017
Nội dung như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     57 DN và số vốn là: 543,540 Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             5 DN

-    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD: 26 lượt

-    Số CN/VPĐD chấm dứt hoạt động: 9

-    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 162 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 24 lượt).

 -    Đăng ký công bố mẫu dấu, đăng công bố thông tin doanh nghiệp: 246 hồ sơ.

Lũy kế năm 2017: số doanh nghiệp đăng ký mới: 362 DN với số vốn 5.068,825 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 11% về số doanh nghiệp và gấp 4 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 58 doanh nghiệp với số vốn 262,228 tỷ đồng bằng 51% về số doanh nghiệp và bằng 65 % về vốn so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

Số Doanh nghiệp: 4.669DN[1], số vốn là: 51.138,283 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.430 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.427,998 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 2.999 doanh nghiệp và số vốn là:  36.743,689 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 240 doanh nghiệp và số vốn là 12.966,596 Tỷ đồng.

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 84,501 tỷ đồng.

-    Số hộ đăng ký kinh doanh 62.113 hộ và số vốn là:  7.164,021 tỷ đồng.8/7/2017 8:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác ĐKKD tháng 7 năm2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung như sau:
8/7/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)
7/26/2017 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)/PublishingImages/2017-07/lich-lam-viec-1_Key_26072017100551.png
7/26/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tưXử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 21/7/2017, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 24/QĐ-XPHC Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty TNHH CLEANWRAP LATEX VN.
Đính kèm tập tin
7/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinXử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/7/2017, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 24/QĐ-XPHC Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty TNHH CLEANWRAP LATEX VN.
Đính kèm tập tin
7/21/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
SKHĐT ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018SKHĐT ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (bao gồm các phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo) để các đơn vị thực hiện và gửi Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2017.
Chi tiết các đơn  vị liên hệ: Phòng Tổng hợp Quy hoạch. SĐT 0276.3822855
7/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnSKHĐT ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (bao gồm các phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo) để các đơn vị thực hiện và gửi Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2017.
Chi tiết các đơn  vị liên hệ: Phòng Tổng hợp Quy hoạch. SĐT 0276.3822855
7/21/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác kế hoạch và đầu tư 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017Báo cáo công tác kế hoạch và đầu tư 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017
7/21/2017 10:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo công tác kế hoạch và đầu tư 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_21072017091745.JPG
7/21/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2017Báo cáo thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2017
7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2017/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_20072017104802.JPG
7/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2017Báo cáo thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2017
7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2017/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_21072017081911.JPG
7/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo thực hiện công tác tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2017Báo cáo thực hiện công tác tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2017
7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo thực hiện công tác tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2017/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_20072017105119.JPG
7/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017Báo cáo thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017
7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo thực hiện công tác tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2017/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_20072017105308.JPG
7/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017Báo cáo thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
7/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017/PublishingImages/2017-07/SoKHDT_Key_20072017105516.JPG
7/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next