Tin Tức
 
Ngày 31/3/2014 tại tỉnh Đồng Nai, Cụm thi đua khu vực miền Đông Nam bộ đã tổ chức Buổi lễ ký kết giao ước Cụm thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư. Năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai được chọn làm Cụm trưởng, Cụm phó là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
 
Ngày 21/3/2014 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh - cụm thi đua 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2014. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, Ông Đỗ Thanh Hòa – Giám Đốc Sở Công thương – CHT. BCHQS Sở Công thương Cụm trưởng, Ông Đặng Đình Toàn – Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư – CHP.BCHQS Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện 9 cơ quan, đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2014.
 
  Chiều ngày 28/02/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2013. Tham gia hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch công đoàn ngành Kế hoạch và toàn thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.  Tại hội nghị, cán bộ công chức đã nghe một số báo cáo quan trọng khác ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chi Đoàn Sở KHĐT tặng quà tết người Dân tộc Tà MunChi Đoàn Sở KHĐT tặng quà tết người Dân tộc Tà Mun
Hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện 2020, sáng ngày 21.01.2020, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đoàn phường Ninh Thạnh trao 5 phần quà tết cho 5 hộ khó khăn dân tộc Tà Mun trên địa bàn phường Ninh Thạnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện 2020, sáng ngày 21.01.2020, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đoàn phường Ninh Thạnh trao 5 phần quà tết cho 5 hộ khó khăn dân tộc Tà Mun trên địa bàn phường Ninh Thạnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

IMG_1094[1].JPG

(Trao quà cho Trưởng làng)​

IMG_1105[1].JPG

(Trao quà cho các hộ Dân tộc nghèo)

 


1/21/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Báo Cáo SKHĐTTinChi Đoàn Sở KHĐT tặng quà tết người Dân tộc Tà Mun/PublishingImages/2020-01/IMG_1110[1]_Key_21012020110941.JPG
Hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện 2020, sáng ngày 21.01.2020, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đoàn phường Ninh Thạnh trao 5 phần quà tết cho 5 hộ khó khăn dân tộc Tà Mun trên địa bàn phường Ninh Thạnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
1/21/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/1/2020 đến ngày 17/1/2020)Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/1/2020 đến ngày 17/1/2020)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/1/2020 đến ngày 17/1/2020)
1/15/2020 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/1/2020 đến ngày 17/1/2020)/PublishingImages/2020-01/lich cong tac tuan_Key_15012020154805.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 13/1/2020 đến ngày 17/1/2020)
1/15/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội nghị), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị.
Tham dự hội nghị và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thành viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh (theo Quyết định số 1647/QĐ -UBND ngày 02/8/2019 và Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh).
Đơn vị tư vấn: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chuyên gia phản biện, gồm:
Giáo sư, TS, KTS Trần Trọng Hanh – Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam – Thành viên tổ soạn thảo Luật Quy hoạch (2017).
Ông Vũ Quang Các – Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên tổ soạn thảo Luật Quy hoạch (2017).
Ông Nguyễn Đỗ Dũng – Giám đốc điều hành enCity.
Ông Đỗ Ngọc Hoàn – Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, Bộ Xây dựng.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị không là thành viên BCĐ. 
Hội nghị nghe báo cáo 02 nội dung, gồm:
1. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Thuyết minh dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tại Hội nghị, ngoài ý kiến đóng góp của các đơn vị sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hội nghị còn được nghe những ý kiến phản biện từ phía các chuyên gia, nhất là hai thành viên trực tiếp tham gia Tổ soạn thảo Luật Quy hoạch.Ghi nhận các ý kiến góp ý, Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa hoặc giải trình cụ thể, sẽ trình UBND tỉnh trong cuộc họp BCĐ tiếp theo.
1/14/2020 11:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnHội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050/PublishingImages/2020-01/IMG_5427_Key_14012020104926.JPG
Thực hiện Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội nghị), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị.
Tham dự hội nghị và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thành viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh (theo Quyết định số 1647/QĐ -UBND ngày 02/8/2019 và Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh).
Đơn vị tư vấn: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chuyên gia phản biện, gồm:
Giáo sư, TS, KTS Trần Trọng Hanh – Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam – Thành viên tổ soạn thảo Luật Quy hoạch (2017).
Ông Vũ Quang Các – Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên tổ soạn thảo Luật Quy hoạch (2017).
Ông Nguyễn Đỗ Dũng – Giám đốc điều hành enCity.
Ông Đỗ Ngọc Hoàn – Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, Bộ Xây dựng.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị không là thành viên BCĐ. 
Hội nghị nghe báo cáo 02 nội dung, gồm:
1. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Thuyết minh dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tại Hội nghị, ngoài ý kiến đóng góp của các đơn vị sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hội nghị còn được nghe những ý kiến phản biện từ phía các chuyên gia, nhất là hai thành viên trực tiếp tham gia Tổ soạn thảo Luật Quy hoạch.Ghi nhận các ý kiến góp ý, Phó Chủ tịch Dương Văn Thắng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa hoặc giải trình cụ thể, sẽ trình UBND tỉnh trong cuộc họp BCĐ tiếp theo.
1/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Giới thiệu, triển khai phần mềm quản lý đầu tư XDCBGiới thiệu, triển khai phần mềm quản lý đầu tư XDCB
Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 và nhu cầu của tỉnh về nhu cầu quản lý đầu tư XDCB bằng phần mềm;
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với VNPT Tây Ninh xây dựng phần mềm quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.

​Vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 01 năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với VNPT Tây Ninh hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác quản lý đầu tư XDCB tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, Thành phố.

521a12cc5ba6a3f8fab7.jpg

521a12cc5ba6a3f8fab7.jpg

1/8/2020 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Hoạt động của lãnh đạoBài viếtGiới thiệu, triển khai phần mềm quản lý đầu tư XDCB/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 và nhu cầu của tỉnh về nhu cầu quản lý đầu tư XDCB bằng phần mềm;
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với VNPT Tây Ninh xây dựng phần mềm quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh.
1/8/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 10/1/2020)Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 10/1/2020)
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 10/1/2020)
1/8/2020 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 10/1/2020)/PublishingImages/2020-01/lich cong tac tuan_Key_08012020092144.jpg
Lịch làm việc tuẩn của Ban Giám đốc (Từ ngày 6/1/2020 đến ngày 10/1/2020)
1/8/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
1/2/2020 2:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)/PublishingImages/2020-01/lich cong tac tuan_Key_02012020133356.jpg
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
1/2/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của ngành KHĐT cụm miền Đông Nam BộHội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của ngành KHĐT cụm miền Đông Nam Bộ
Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của ngành KHĐT cụm miền Đông Nam Bộ.

​Phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường giao lưu, học hỏi, tạo sự gắn bó giữa các Sở Kế hoạch và Đầu tư trong khối. Ngày 27 tháng 12 năm 2019 Sở KHĐT Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 ngành KHĐT cụm miền Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà rịa Vũng tàu.​​​​ 

d69ec49864f29cacc5e3.jpg

(Đoàn đến Sở KHĐT tỉnh Bà rịa Vũng tàu)

IMG_0159.JPG

(Dâng Hương anh hùng Võ Thị Sáu)

IMG_0266.JPG

(Tham gia chạy Việt dã)

IMG_0357.JPG

(Điểm tiếp nước tại các điểm giải Việt dã)

IMG_0463.JPG

(Đến đích giải Việt dã)

 

(Tham gia kéo co)

 

IMG_0821.JPG

(Trao giải)


1/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo; Tin tức sự kiệnPhóng sựHội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của ngành KHĐT cụm miền Đông Nam Bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 của ngành KHĐT cụm miền Đông Nam Bộ.
1/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị CBCC năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tưHội nghị CBCC năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hội nghị CBCC năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Để tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch và đầu tư, phong trào thi đua năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020 cũng như trao bằng khen cho các phòng chuyên môn và cá nhân có thành tích trong năm 2019. Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Sở KHĐT đã tổ chức hội nghị CBCCVC và NLĐ năm 2020 tại sở.

469fc76393096b5732186.jpg

3a09308e64e49cbac5f57.jpg

3ab31c45482fb071e93e3.jpg

4d98e76ab3004b5e12115.jpg

61e8b81cec7614284d672.jpg

23507ea02acad2948bdb4.jpg

ada7964fc2253a7b63341.jpg

e0182c9878f280acd9e38.jpg


12/26/2019 2:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiện; Hoạt động của lãnh đạoBài viếtHội nghị CBCC năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư/PublishingImages/2020-01/469fc76393096b5732186_Key_15012020145158.jpg
Hội nghị CBCC năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
12/26/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)
12/25/2019 10:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)/PublishingImages/2019-12/lich cong tac tuan_Key_25122019092045.jpg
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)
12/25/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Ước báo cáo đăng ký kinh doanh năm 2019Ước báo cáo đăng ký kinh doanh năm 2019
Nội dung báo cáo như sau

+ Trong năm 2019 Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện cấp:

 • Số Doanh nghiệp đăng ký mới:    657 DN và số vốn là 10.438,514  tỷ đồng.
 • Số doanh nghiệp thay đổi vốn: tăng vốn 204 doanh nghiệp với số vốn 10.588,482 tỷ đồng; giảm vốn 21 doanh nghiệp với số vốn 909.099 tỷ đồng.
 • Số DN giải thể :                        192 DN và số vốn là     616,505   tỷ đồng.

       -    Số hộ đăng ký kinh doanh:   5.989 Hộ và  số vốn là     1.619,736 tỷ đồng.

       -    Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:  461 lượt.

       + Đánh giá so cùng kỳ:
 • Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 17% về số lượng và tăng gấp 2,12 lần về vốn so với cùng kỳ.
 • Số doanh nghiệp tăng vốn tăng 4% về số lượng và bằng 47% về vốn so với cùng kỳ.
 • Số doanh nghiệp giải thể bằng 96% về số lượng và bằng 66% về vốn so với cùng kỳ.
 • Số hộ kinh doanh đăng ký tăng 13% về số lượng và tăng gấp 1,25 lần về vốn so cùng kỳ.

+ Ước số doanh nghiệp và số hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (doanh nghiệp do phòng Đăng ký kinh doanh cấp):

 • Số Doanh nghiệp: 5.684 DN, số vốn là: 107.608,221 Tỷ đồng. Trong đó:

  + DNTN: 1.305 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.059,933 Tỷ đồng.

  + Công ty TNHH: 4.060 doanh nghiệp và số vốn là:  60.478,088 Tỷ đồng.

  + Công ty cổ phần: 318 doanh nghiệp và số vốn là 46.068,700 Tỷ đồng.

  + Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 94.093 tỷ đồng.

       -    Số hộ đăng ký kinh doanh: 73.850 hộ và  số vốn là:  11.717,066 Tỷ đồng.​
12/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinƯớc báo cáo đăng ký kinh doanh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau
12/23/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnhLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tân Hội

​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tân Hội​ xin chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư cụm công nghiệp Tân Hội 2

12/20/2019 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tân Hội
12/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)
12/18/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)/PublishingImages/2019-12/lich cong tac tuan_Key_19122019071125.jpg
Lịch làm việc của Ban Giám đốc (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)
12/18/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Danh mục dự án có sử dụng đất  cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây NinhDanh mục dự án có sử dụng đất  cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 06/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2668/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất  cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/16/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinDanh mục dự án có sử dụng đất  cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2668/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất  cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/16/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
12/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)/PublishingImages/2019-12/lich cong tac tuan_Key_12122019144606.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
12/11/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
12/4/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)/PublishingImages/2019-12/lich cong tac tuan_Key_04122019073820.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)
12/4/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đường cao tốc TPHCM- Mộc BàiLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đường cao tốc TPHCM- Mộc Bài
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đường cao tốc TPHCM- Mộc Bài

​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đường cao tốc TPHCM- Mộc Bài​​​ vào lúc 9h ngày 29/11/2019

Cơ bản thống nhất hướng tuyến phạm vi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP.

11/29/2019 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoBài viếtLãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đường cao tốc TPHCM- Mộc Bài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành họp thống nhất ý kiến để tham mưu UBND tỉnh về đường cao tốc TPHCM- Mộc Bài
11/29/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
11/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcBài viếtLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)/PublishingImages/2019-11/lich cong tac tuan_Key_28112019084554.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
11/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2019Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2019
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     54  DN và số vốn là: 318,928Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                             7 DN và số vốn là:   22,600 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  605 Hộ và  số vốn là:  178,167 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 144 lượt.

  -   Đăng ký thay đổi, bổ sung: 172 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 31 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 75 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 15 lượt.

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 619 DN với số vốn  9,763.649 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 21% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,17 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 132 doanh nghiệp với số vốn 467,055 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 83% về số doanh nghiệp và bằng 60% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.706  DN, số vốn là: 105.597,934 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.313 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.069,333 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 4.074 doanh nghiệp và số vốn là:  58.649,501 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 318 doanh nghiệp và số vốn là 45.877,600 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh 01 doanh nghiệp và số vốn là 1,5 tỷ đồng

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 94,093 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 73.432 hộ,số vốn là: 10,154.426 tỷ đồng.​

11/26/2019 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
11/26/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
11/22/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)/PublishingImages/2019-11/lich cong tac tuan_Key_22112019075949.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
11/22/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạchTriển khai thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch
Ngày 29/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT trả lời về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch.
 Để triển khai thực hiện Công văn này, ngày 12/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 7080/VP-KTTC giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch tại Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, có ý kiến về dự án đầu tư theo thẩm quyền quản lý của ngành.
11/21/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch/PublishingImages/2019-11/dien mat troi_Key_21112019164024.jpg
Ngày 29/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT trả lời về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch.
 Để triển khai thực hiện Công văn này, ngày 12/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 7080/VP-KTTC giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung về sự phù hợp giữa dự án đầu tư và quy hoạch tại Công văn số 7988/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, có ý kiến về dự án đầu tư theo thẩm quyền quản lý của ngành.
11/21/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
10/30/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_30102019144905.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
10/30/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2019Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2019
Nội dung báo cáo như sau:

+ Số phát sinh trong tháng:

Số Doanh nghiệp đăng ký mới:     65  DN và số vốn là: 1.351,722Tỷ đồng.

Số DN giải thể:                           14 DN và số vốn là:   46,507 Tỷ đồng.

  -    Số hộ đăng ký kinh doanh:  598 Hộ và  số vốn là:  165,867 Tỷ đồng.

  -    Đăng ký thành lập CN, VPĐD, ĐKKD: 54 lượt.

  -    Đăng ký thay đổi, bổ sung: 161 lượt (trong đó đăng ký thay đổi, bổ sung chi nhánh/VPĐD: 13 lượt).

-    Đăng ký công bố mẫu dấu: 82 hồ sơ.

-    Chấm dứt hoạt động CN/VPĐD/ĐĐKD: 9 lượt.

Lũy kế năm 2019: số doanh nghiệp đăng ký mới: 565 DN với số vốn  9,444.721 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 22% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,32 lần về số vốn; số doanh nghiệp giải thể 125 doanh nghiệp với số vốn 444,455 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 84% về số doanh nghiệp và bằng 63% về vốn.

Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (phòng Đăng ký kinh doanh cấp và theo dõi):

- Số Doanh nghiệp: 5.659  DN, số vốn là: 105.403,670 Tỷ đồng. Trong đó:

+ DNTN: 1.311 doanh nghiệp  và số vốn là: 1.068,933 Tỷ đồng.

+ Công ty TNHH: 4.029 doanh nghiệp và số vốn là:  58.249,537 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 318 doanh nghiệp và số vốn là 46.083,700 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh 01 doanh nghiệp và số vốn là 1,5 tỷ đồng

+ Số Hợp tác xã tín dụng: 18 HTX với số vốn 94,093 tỷ đồng.

- Số hộ kinh doanh: 72.890 hộ,số vốn là: 9,994.704 tỷ đồng.​

10/29/2019 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinBáo cáo đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
10/29/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa raXét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra

​Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Công văn số 3127/BTTTT-THH ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019, trong đó theo tinh thần của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận thành tích của các tập thể có nhiều thành tích trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đóng góp vào sự phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Đến cuối năm 2019, các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trước ngày 10/12/2019 (theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại liên hệ: 0276.3813.222 (phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông; Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn.)

Để việc thúc đẩy ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số theo định hướng của Chính phủ, việc trao Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông là sự ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp, công ty trong việc cùng đồng hành với Chính quyền thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Quốc gia.

CT05.pdf3127-BTTTT-THH.pdf


10/28/2019 9:00 AMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinXét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra/PublishingImages/2019-10/629_Key_28102019084413.jpg
Xét thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp xét thấy đơn vị mình đạt các tiêu chí khen thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra
10/28/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
10/23/2019 3:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_23102019142642.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
10/23/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
10/16/2019 4:00 PMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_16102019153207.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
10/16/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
10/9/2019 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_09102019073434.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 7/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
10/9/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo Sở họp làm việc với các Sở, ngành về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trường học đăng ký vốn UBND TP Hà Nội hỗ trợLãnh đạo Sở họp làm việc với các Sở, ngành về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trường học đăng ký vốn UBND TP Hà Nội hỗ trợ
Lãnh đạo Sở họp làm việc với các Sở, ngành về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trường học đăng ký vốn UBND TP Hà Nội hỗ trợ

​Lãnh đạo Sở họp làm việc với các Sở, ngành về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trường học đăng ký vốn UBND TP Hà Nội hỗ trợ​ vào lúc 8h ngày 04/10/2019

Qua cuộc họp yêu cầu Sở GDĐT cần phải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định,phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh Văn bản gửi ​UBND Thành Phố Hà Nội bố trí nguồn vốn.

10/4/2019 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạoBài viếtLãnh đạo Sở họp làm việc với các Sở, ngành về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trường học đăng ký vốn UBND TP Hà Nội hỗ trợ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lãnh đạo Sở họp làm việc với các Sở, ngành về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trường học đăng ký vốn UBND TP Hà Nội hỗ trợ
10/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
10/2/2019 11:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám ĐốcTinLịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)/PublishingImages/2019-10/lich cong tac tuan_Key_02102019100042.jpg
Lịch công tác tuần của ban giám đốc( từ ngày 30/9/2019 đến ngày 4/10/2019)
10/2/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Ước báo cáo đăng ký kinh doanh quí III/2019Ước báo cáo đăng ký kinh doanh quí III/2019
Nội dung báo cáo như sau:

+ Trong 9 tháng đầu năm 2019 Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện cấp:

 • Số Doanh nghiệp đăng ký mới: 500 DN và số vốn là  8.092,999  tỷ đồng (trong đó có
 • Số doanh nghiệp thay đổi vốn: tăng vốn 149 doanh nghiệp với số vốn 6.504,865 tỷ đồng; giảm vốn 15 doanh nghiệp 666,499 tỷ đồng.
 • Số DN giải thể :                        111 DN và số vốn là     397,948   tỷ đồng
 • Số hộ đăng ký kinh doanh:   4.431 Hộ và  số vốn là     1.236,997   tỷ đồng.

       -    Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:  336 lượt.

       + Đánh giá so cùng kỳ:
 • Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 21% về số lượng và và tăng 2,33 lần về vốn so với cùng kỳ.
 • Số doanh nghiệp tăng vốn tăng 1% về số lượng và bằng 34% về vốn.
 • Số doanh nghiệp giải thể bằng 80% về số lượng và bằng 69%  số vốn so với cùng kỳ.
 • Số hộ kinh doanh đăng ký mới tăng 15% về số lượng và tăng 1,33 lần về vốn so cùng kỳ.

+ Số doanh nghiệp và số hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn tỉnh (doanh nghiệp do phòng Đăng ký kinh doanh cấp):

 • Số Doanh nghiệp: 5.608 DN, số vốn là: 101.640,246 Tỷ đồng. Trong đó:

  + DNTN: 1.310 doanh nghiệp và số vốn là: 1.069,533 Tỷ đồng.

  + Công ty TNHH: 3.983 doanh nghiệp và số vốn là:  55.390,719 Tỷ đồng.

  + Công ty cổ phần: 314 doanh nghiệp và số vốn là 45.178,494 Tỷ đồng.

       -    Số hộ đăng ký kinh doanh: 72.371 hộ và  số vốn là: 9.850,940 Tỷ đồng.​
9/30/2019 9:00 AMĐã ban hànhBáo Cáo SKHĐTTinƯớc báo cáo đăng ký kinh doanh quí III/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung báo cáo như sau:
9/30/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)Triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)
Ngày 20/8/2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tây Ninh có Văn bản số 871-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện Nghị quyết.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Văn bản số 871-CV/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Nghị quyết số 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
9/25/2019 5:00 PMĐã ban hànhTin tức sự kiệnTinTriển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/8/2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tây Ninh có Văn bản số 871-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện Nghị quyết.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Văn bản số 871-CV/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Nghị quyết số 50-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
9/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next