Tìm kiếm văn bản

Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
383
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
12807/QĐ-UBND22/12/2017Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
2126/2017/NĐ-CP16/11/2017Nghị định về chuyển DNNN và Công ty TNHH MTV do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phầnChính phủ
 
3123/2017/NĐ-CP14/11/2017Chính phủ
 
4123/2017/NĐ-CP14/11/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.Chính phủ
 
5103/NQ-CP06/10/2017Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnChính phủ
 
699/NQ-CP03/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩaChính phủ
 
797/NQ-CP02/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nướcChính phủ
 
827/2017/NQ-HĐND27/09/2017HDND
 
925/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ , tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020HDND
 
1026/2017/NQ-HĐND27/09/2017Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021HDND
 
1101/2017/TT-UBDT10/08/2017Thông tư quy định chi tiết thực hiện dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
121796/QĐ-UBND03/08/2017Quyết định về việc ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào các khu đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
13 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/04/201702/08/2017Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
14Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/201602/08/2017Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đấ
Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
15 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/201702/08/2017Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
161738/QĐ-UBND31/07/2017Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
171691/QĐ-UBND27/07/2017Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016UBND Tỉnh Tây Ninh