Tìm kiếm văn bản

Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
374
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
199/NQ-CP03/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩaChính phủ
 
297/NQ-CP02/10/2017Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nướcChính phủ
 
327/2017/NQ-HĐND27/09/2017HDND
 
401/2017/TT-UBDT10/08/2017Thông tư quy định chi tiết thực hiện dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
51796/QĐ-UBND03/08/2017Quyết định về việc ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào các khu đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
6 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/04/201702/08/2017Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
7Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/201602/08/2017Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đấ
Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
8 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/201702/08/2017Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
91738/QĐ-UBND31/07/2017Quyết định ban hành “Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
101691/QĐ-UBND27/07/2017Quyết định về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1117/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết về giao biên chế công chức, phê duyệt số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017HDND
 
1214/2017/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh tây ninhHDND
 
1315/2017/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết về chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020HDND
 
1418/2017/NQ-HĐND13/07/2017Nghị quyết kết quả giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh tây ninh đến năm 2020HDND
 
151593/QĐ-UBND13/07/2017Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
161587/QĐ-UBND12/07/2017Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho nông dân trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
17939/QĐ-TTg30/06/2017Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"Thủ tướng Chính phủ