Tìm kiếm văn bản

Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
404
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
109/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa Chính phủ
 
215/NQ-HĐND13/07/2018HDND
 
320/NQ-HĐND13/07/2018HDND
 
497/2018/NĐ-CP30/06/2018Chính phủ
 
506/CT-UBND29/06/2018UBND Tỉnh Tây Ninh
 
619/2018/QĐ-UBND08/06/2018Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020UBND Tỉnh Tây Ninh
 
782/2018/NĐ-CP22/05/2018Nghị định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tếChính phủ
 
857/2018/NĐ-CP17/04/2018Nghị định về Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônChính phủ
 
939/2018/NĐ-CP11/03/2018Nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừaChính phủ
 
1032/2018/NĐ-CP08/03/2018Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý , sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệpChính phủ
 
1128/2018/NĐ-CP01/03/2018Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thươngChính phủ
 
1263/QĐ-TTg12/02/2018Quyết định phê duyệt đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025Thủ tướng Chính phủ
 
13125/QĐ-TTg25/01/2018Quyết định về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Thủ tướng Chính phủ
 
1401/NQ-CP01/01/2018Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018Chính phủ
 
15147/2017/NĐ-CP25/12/2017Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nướcChính phủ
 
16148/2017/NĐ-CP25/12/2017Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nướcChính phủ
 
172807/QĐ-UBND22/12/2017Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh