Tìm kiếm văn bản

Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
421
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
109/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa Chính phủ
 
211/2019/TT-BKHĐT16/12/2019Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
350/NQ-HĐND06/12/2019HĐND
 
412/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. HĐND
 
512/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. HĐND
 
612/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. HĐND
 
7255/QĐ-TTg04/03/2019Quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiThủ tướng Chính phủ
 
812/2019/QĐ-TTg26/02/2019Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.Thủ tướng Chính phủ
 
910611/01/2019V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
1031-NQ/HĐND12/12/2018HĐND
 
1140-NQ/HĐND12/12/2018HĐND
 
1230-NQ/HĐND10/12/2018HĐND
 
1329-NQ/HĐND10/12/2018HĐND
 
1404/2018/TT-BKHĐT06/12/2018

Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch Đầu tư
 
15118/2018/NĐ-CP07/09/2018Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thônThủ tướng Chính phủ
 
161099/QĐ-TTg05/09/2018Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch núi Bà ĐenThủ tướng Chính phủ
 
1767/2018/TT-BTC06/08/2018Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản côngBộ Tài Chính