Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Ban Giám đốc, Văn phòng Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Quản lý Đầu tư công, Ph​​​​​òng Hợp tác đầu tư, Thanh tra Sở.​

sodotochuc.png

Thông tin liên quan đến Ban Giám đốc Sở và các phòng chuyên môn
I/ Ban Giám đốc
Họ và tên
Chức danh ​
​ ​ ​Số điện thoại liên lạc ​
24122024.jpg
Trịnh Ngọc Phương
Giám Đốc
0913.956.157

​ ​ ​
290982438.jpg
Phạm Lưu Nhạn
Phó Giám Đốc
0913.775.424
Phó Giám đốc


​ ​
290543953.jpg
Đặng Đình Toàn
Phó Giám đốc

0909.395.453

​ ​

II/ Các phòng thuộc Sở
1. Văn phòng Sở
1.1. Ông Nguyễn Việt Bình - Chánh Văn Phòng
1.2. Bà Nguyễn Kim Phượng - Phó Chánh Văn Phòng
1.3. Bà Trần Thị Thanh Tâm - Chuyên viên
1.4. Bà Lê Ngọc Thanh - Kế toán
1.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh - Văn Thư
1.6. Bà Nguyễn Thị Thơm - Chuyên viên
1.7. Ông Đinh Trung Hiếu - Chuyên viên
2. Phòng Đăng Ký Kinh Doanh
2.1. Bà Phạm Hồng Thắm - Trưởng phòng
2.2. Bà Phạm Hồng Ngân Hà -  Phó Trưởng phòng
2.3. Bà Lương Thị Ngọc Bích - Chuyên viên
2.4. Bà Nguyễn Ngọc Đỗ Uyên - Chuyên viên
3. Phòng Tổng Hợp Quy Hoạch
3.1 Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng phòng
3.2 Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng phòng
3.3 Bà Huỳnh Nguyên Hiếu Thảo - Chuyên viên
3.4 Bà Ngụy Thị Kim Loan - Chuyên viên
3.5 Ông Huỳnh Ninh Giang - Chuyên viên
4. Phòng Quản Lý Đầu Tư Công
4.1. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Trưởng phòng
4.2. Ông Hồ Hải Thanh - Phó Trưởng phòng
4.3. Bà Trương Nguyễn Hiếu - Phó Trưởng phòng
4.4. Ông Nguyễn Hữu Hòa - Chuyên viên
4.5. Ông Phan Trúc Bình - Chuyên viên
4.6. Ông Bùi Lê Anh Duy - Chuyên viên
4.7. Ông Bùi Minh Thành - Chuyên viên
4.8. Ông Võ Nhật Đông - Chuyên viên
4.9. Bà Trần Huỳnh Thiên Lý - Chuyên viên
4.10. Bà Đặng Thị Tâm - Chuyên viên
5. Thanh Tra Sở
5.1. Ông Nguyễn Kiên Cường - Chánh Thanh tra
5.2. Ông Lê Quốc Thuần - Phó Chánh Thanh tra
5.3. Ông Tống Hoàng Việt Anh - Thanh tra viên
5.4. Ông Quách Văn Nhân - Thanh tra viên
6. Phòng Hợp Tác Đầu Tư
6.1. Bà Trần Ngọc Nhung - Trưởng phòng
6.2. Ông Lê Minh Khánh - Phó Trưởng phòng 
6.3. Ông Trần Chí Công - Chuyên viên
6.4. Bà Đặng Ngọc Như Thường - Chuyên viên
6.5. Bà Lê Thị Ngọc Nguyên - Chuyên viên