Image Viewer

TỔ CHỨC BỘ MÁY
         
           Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: Ban Giám đốc, Văn phòng Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Quản lý vốn Đầu tư phát triển, Phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư, Ph​​​​​òng Hợp tác đầu tư, Thanh tra Sở.​

​​

moi.png