​​​​    

THÔNG TIN CHI TIẾT

 1. Giám Đốc: 


sonbc.jpg

         . Tên: Bùi Công Sơn

         Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

         Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

         Ngày sinh: 20/5/1959

         Địa chỉ:  13/13B Khu phố 1, Phường 1, TP Tây Ninh

         Quê quán: Xã Ninh ĐIền, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

          . Email: sonbc@tayninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm những công việc theo chức năng, nhiệm vụ, đã được giao; những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở.

b. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Quy hoạch tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hàng năm về kinh tế - xã hội; nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình hành động, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; theo dõi, chỉ đạo công tác tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội  hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; tham gia ý kiến với các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp và UBND huyện, thành phố Tây Ninh để xử lý các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt; theo dõi việc tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện nhiệm vụ làm thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh được UBND tỉnh phân công; tham gia Tổ điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm và chương trình hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành, các đơn vị ngoài tỉnh.

Kế hoạch vốn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; vốn trung hạn; tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, ODA; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

Công tác cải cách hành chính.

c. Phụ trách: Văn phòng Sở  và Phòng Tổng hợp Quy hoạch

d. Phụ trách địa bàn: huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh

2. Phó Giám Đốc:


   Cunghv.jpg

       . Tên: Hà Văn Cung

       . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

       . Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

       . Ngày sinh: 08/08/1968

       . Địa chỉ:  Tổ 18, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh

       . Quê quán: Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

       . Email: cunghv@tayninh.gov.vn


Nhiệm vụ:

a. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác:

Hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện dự án đầu tư từ các nguồn viện trợ phi Chính phủ; quản lý kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài cho từng thời kỳ; phối hợp Sở Tài chính thực hiện chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

Công tác xúc tiến đầu tư; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (CPI)

Trực tiếp quản lý công tác tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định.

 b. Phụ trách: Phòng Hợp tác đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh (khi có quyết định thành lập).

 c. Phụ trách địa bàn: huyện Gò Dầu và Trảng Bàng.

 d. Được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành công việc cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc đi công tác xa, dài hạn.

  e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3.  Phó Giám Đốc:


Nhanpl.jpg

         . Tên: Phạm Lưu Nhạn

         . T​rình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

         . Ngày sinh: 04/07/1962

         . Địa chỉ: 014 Trần Phú, Phường II, Thị xã Tây Ninh

         . Quê quán:Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

          Email: nhanpl@tayninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ:

a. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm; tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút sử dụng nguồn vốn ODA; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và công tác pháp chế có liên quan khác.

b. Phụ trách: Phòng Quản lý vốn đầu tư phát triển và Thanh tra Sở

c. Phụ trách địa bàn: huyện Dương Minh Châu và Tân Biên.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4.  Phó Giám Đốc:


lannt.jpg

         . Tên: Nguyễn Thành Lân

         . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         . Ngày sinh: 15/12/1960

         . Địa chỉ: B9/8 Ấp Hiệp An- Xã Hiệp Tân - Hòa Thành - Tây Ninh

         . Quê quán: Mỹ Tho - Cao Lãnh - Đồng Tháp​

         Email: lannt@tayninh.gov.vnNhiệm vụ:

a. Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác chuẩn bị đầu tư; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát, đánh giá đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật; Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu.

b. Phụ trách: Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

c. Phụ trách địa bàn: huyện Châu Thành, Tân Châu và Bến Cầu

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.


 5.  Chánh Văn phòng:

toandd.jpg

         . Tên: Đặng Đình Toàn

         . Nghề nghiệp, chức vụ:Chánh văn phòng

         . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         . Ngày sinh:04/05/1975

         . Địa chỉ: Số 51 - Hẻm 71 - KP Hiệp Bình- Phường Hiệp Ninh- Thị xã Tây Ninh.

         .  Quê quán: Lai Vung, Đồng Tháp                

6.  TP Tổng hợp Quy hoạch:


vanntt.jpg

         . Tên: Nguyễn Thị Thu Vân

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

         . Trình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

         . Ngày sinh: 09/01/1975

         . Địa chỉ: 954 CMT8 - Khu phố 1 - Phường 4 - Thị xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

         . Quê quán: Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh


 

     7.  TP. Đăng kí kinh doanh:

nhungtn.jpg

         . Tên: Trần Ngọc Nhung

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

         . Trình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         . Ngày sinh: 04/10/1978

         . Địa chỉ: 10/3B ấp Hiệp Dĩnh, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

         . Quê quán: Tây Ninh

   

 

     8.  TP. Quản lý vốn Đầu tư phát triển:

thamph.jpg

         . Tên: Phạm Hồng Thắm

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Quản lý vốn Đầu tư phát triển

         . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

         . Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

         . Ngày sinh: 22/11/1973

         . Địa chỉ: 37 KP3, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

         . Quê quán: Ấp Phú Long, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre


  

 

     9.  TP. Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư:


chaunn.jpg

         . Tên: Nguyễn Ngọc Châu

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát đầu tư

         . Trình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

         . Ngày sinh: 08/05/1978

         . Địa chỉ: 647 Điện Biên Phủ, ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạh, Thành phố Tây Ninh

         . Quê quán: Thôn Phú Hội, xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

 

    10.  TP. Hợp tác đầu tư: 

binhnv.jpg

        . Tên: Nguyễn Việt Bình

        . Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác Đầu tư

        . Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

        . Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

        . Ngày sinh: 11/8/1977

        . Địa chỉ: Ấp Bình Trung - xã Bình Minh - Thị xã Tây Ninh

        . Quê quán: Ấp Bình Trung - xã Bình Minh - Thị xã Tây Ninh

  

 

   11.  Chánh Thanh tra: 

cuongnk.jpg

         . Tên: Nguyễn Kiên Cường

         . Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra

         . T​rình độ chuyên môn: Đại học

         . Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

         . Ngày sinh: 2/6/1980

         . Địa chỉ: KP 1, Phường 1 Tp Tây Ninh

         . Quê quán: Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ, Long An


             

 

 

    

 ​