Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục 91: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦUThẩm định dự ánMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
2Thủ tục 79: THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
3Thủ tục 78:CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã)Đăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
4Thủ tục 77: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
5Thủ tục 76: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
6Thủ tục 75: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
7Thủ tục 73: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
8Thủ tục 72: THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN)Đăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
9Thủ tục 71: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG)Đăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
10Thủ tục 90: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầuThẩm định dự ánMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
11Thủ tục 70: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG)Đăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh
12Thủ tục 74: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký kinh doanhMức độ 2UBND Tỉnh Tây Ninh