Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
2CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân)Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
3CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
4TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
5THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
6THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
7ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃĐăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
8CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (Trường hợp bị mất).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
9CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (khi bị hư hỏng).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
10CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (Trường hợp bị mất).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
11CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (khi bị hư hỏng).Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư
12THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CỦA LIÊN HIỆP HTX, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)Đăng ký kinh doanhMức độ 2Bộ Kế hoạch Đầu tư