Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh863Dự thảo nghị quyết.pdf863Dự thảo quyết định.pdf8792398.pdf15/11/2019
2Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.Quyết định155BIEU ĐC-QĐ.xlsx155CV dc KH 2016-2020 -gui so nganh.doc155QD dieu chinh KH 2016-2020-1 (1).docx02/07/2019
3Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhNghị quyết279983_0001.pdf279BIEU ĐC NQ - T6-2019 (sau hop PCT) (3).xlsx279NQ dieu chinh KH 2016-2020-7-2019.doc14/06/2019
4V/v lấy ý kiến về việc bãi bỏ quy hoạch được phê duyệt dưới hình thức văn bản QPPL theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch509CV gui lay y kien vb qppl_Signed.pdf818Bieu kem gui nganh y kien.xlsx22/05/2019
5Lấy ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025Nghị quyết748BAO CAO DANH GIA TAC DONG CHINH SACH KHUYEN KHICH DNDT VAO NNNT_Signed.pdf748BAO CAO TONG KET THI HANH PHAP LUAT_Signed.pdf748DU THAO XAY DUNG CHINH SACH DAC THU 57.doc748TO TRINH CHINH SACH DAC THU 57.doc13/04/2019
6Dự Thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định155duthaoQD-UBNDlephidangkykinhdoanh2019.doc04/04/2019
7 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnhNghị quyết595DT NQphi2019.doc04/04/2019
8Dự thảo nghị quyết, quyết định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhNghị quyết6562177_0001.pdf656BIEU ĐC (10-2018).xlsx656CV dc KH 2016-2020 lan 2-dang web .doc656NQ dieu chinh KH 2016-2020-lan2.doc656QD dieu chinh KH 2016-2020-lan 2.docx14/11/2018
9Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnhNghị quyết7634.Nghiquyet dc KH 2016-2020.doc25/01/2018
10NGHỊ QUYẾT về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018Nghị quyết4282080- SKHDT dang web KH 2018 ve XDCB.pdf4284.NQ-KH 2018 dang web.pdf428Bieu KH 2018-12.10.17 - dang web.pdf12/11/2017
11QUYẾT ĐỊNH về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018Quyết định202080- SKHDT dang web KH 2018 ve XDCB.pdf20Bieu KH 2018-12.10.17 - dang web.pdf2585.QD-KH 2018 - dang web.pdf12/11/2017
12Văn bản dự thảo Sở kế hoạch và đầu tư Báo cáo18/06/2017