Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 (Nguồn ngân sách trung ương) 
Số Ký hiệu:
15/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/07/2018 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/07/2018 
Trích yếu: