Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về kết quả giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
Số Ký hiệu:
20/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/07/2018 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/07/2018 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: