Văn bản Quy phạm Pháp luật
Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công 
Số Ký hiệu:
67/2018/TT-BTC 
Ban hành:
06/08/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/09/2018 
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công 
Nội dung Tập tin Đính kèm: