Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 
Số Ký hiệu:
118/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
07/09/2018 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
25/10/2018 
Trích yếu:
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 
Nội dung Tập tin Đính kèm: