Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết kỳ họp thứ 10: Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 
Số Ký hiệu:
30-NQ/HĐND 
Ban hành:
10/12/2018 
Người ký:
PCT Phan Thị Điệp 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
10/12/2018 
Trích yếu:
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: